Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką – Szczecin, 24 marca 2021

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, który przypada na 24 marca, Odział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie przeprowadził jedyną w mieście Szczecin uroczystość upamiętniającą Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, którzy byli mieszkańcami Szczecina. Dr Paweł Skubisz - Dyrektor Oddziału wraz z Krzysztofem Męcińskim - Naczelnikiem Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa zapalili znicze na grobach Sprawiedliwych, pochowanych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Zaprezentowano też nowy nagrobek Jana Starzyka - Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, sfinansowany w całości przez IPN. Opłata za grób wygasła w zeszłym roku, a jego stan - zwykły grób ziemny z rozpadającym się drewnianym obrzeżem, starym metalowym krzyżem i mało estetyczną tabliczką imienną, nie upamiętniał godnie pochowanej w nim osoby.

Nowy nagrobek został zaprojektowany w niezwykle prostej formie w czarnym granicie. Czcionka inskrypcji na głowicy nawiązuje do kształtu napisów na Medalu "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata"​. Na ramie umieszczono dane fundatora - Instytutu Pamięci Narodowej i rok wykonania nagrobka. Skromna forma nadaje nagrobkowi monumentalny charakter. Ma przyciągać wzrok przechodniów i skupiać na upamiętnianej osobie, która wykazała się wysoką postawą moralną i niezwykłą odwagą, narażając przy tym własne życie.

 

 

do góry