Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Polaków ratujących Żydów – Nowe Piekuty, 24 marca 2021

  • Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Polaków ratujących Żydów, fot. IPN Białystok Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Polaków ratujących Żydów, fot. IPN Białystok
  • Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Polaków ratujących Żydów, fot. IPN Białystok Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Polaków ratujących Żydów, fot. IPN Białystok
  • Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Polaków ratujących Żydów, fot. IPN Białystok Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Polaków ratujących Żydów, fot. IPN Białystok
  • Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Polaków ratujących Żydów, fot. IPN Białystok Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Polaków ratujących Żydów, fot. IPN Białystok

W Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy na budynku Urzędu Gminy w Nowych Piekutach. Upamiętnienie to poświęcone jest polskim bohaterom - księżom z Nowych Piekut Stanisławowi Falkowskiemu i Rochowi Modzelewskiemu, którzy podczas okupacji niemieckiej ukrywali Żydów, narażając przy tym własne życie.

Jednym z uratowanych przez nich Żydów był Arie Fajwiszys, któremu udało się uciec z transportu do Treblinki. Otrzymał pomoc i dokumenty na nazwisko Józef Kutrzeba, co pozwoliło przetrwać mu wojnę. Do końca życia utrzymywał kontakt z osobami, które mu pomogły.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, w uroczystości udział wzięli: Wójt gminy Nowe Piekuty, przedstawiciel IPN, proboszcz, dyrektor szkoły i przewodniczący Rady Gminy. Tablica memoratywna powstała w efekcie ogólnopolskiej  inicjatywy IPN mającej na celu oddanie hołdu Polakom ratującym Żydów.

do góry