Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Gdańsk odnowiło kolejny nagrobek weterana – obrońcy ojczyzny w 1939 roku Tadeusza Jakubiaka

Chcesz dowiedzieć się więcej o bohaterze walk o wolność Polski? Sięgnij do specjalnie przygotowanej broszury (do pobrania online).

Pracownicy OBUWiM IPN Gdańsk przeprowadzili na cmentarzu parafii pw. św. Michała Archanioła w Brudni remont nagrobka Tadeusza Jakubiaka.

  • Nagrobek weterana – obrońcy ojczyzny w 1939 roku Tadeusza Jakubiaka przed renowacją
  • Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Gdańsk odnowiło kolejny nagrobek weterana – obrońcy ojczyzny w 1939 roku Tadeusza Jakubiaka

Urodził się 16 sierpnia 1916 r. w miejscowości Wonorze (pow. inowrocławski) jako syn Szczepana i Wiktorii. W marcu 1939 r. został powołany do czynnej służby wojskowej w szeregach 59. Pułku Piechoty w Inowrocławiu. Pod koniec lipca wraz z towarzyszami broni budował umocnienia.

Od 1 września 1939 r., gdy wojska Rzeszy Niemieckiej napadły na Polskę, bronił niepodległości ojczyzny przechodząc szlak bojowy od Bydgoszczy poprzez Gniewkowo, aż pod Modlin. W trakcie bitwy nad Bzurą, trwającej od 9 do 22 września, został ranny. Jak podał w swoim życiorysie, umieszczono go w szpitalu w Warszawie, a następnie w Łodzi, skąd został zwolniony w listopadzie 1939 r. W innych źródłach znajduje się informacja, że leczył się do października 1939 r. w szpitalu na Błoniach k. Warszawy. Następnie został skierowany przez okupanta na przymusowe roboty w niemieckim gospodarstwie. Po zakończeniu II wojny światowej pracował jako robotnik rolny.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sięgnij do broszury opracowanej przez Reginę Dąbkowską (OBUWiM IPN Gdańsk).


Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN poszukuje, bada, ewidencjonuje i otacza opieką groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Jeżeli znasz miejsca, w których spoczywają nasi bohaterowie – wypełnij wniosek ze strony www.ipn.gov.pl i prześlij do właściwego Oddziału IPN.

do góry