Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

30. rocznica przekazania do kraju insygniów władzy II Rzeczypospolitej

22 grudnia 2020 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przy grobie ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, odbyła się uroczystość upamiętniająca 30. rocznicę przekazania do kraju insygniów władzy II Rzeczypospolitej.

 

 

Uroczystość rozpoczęła krótka modlitwa, którą poprowadził kapelan prezydenta Kaczorowskiego ojciec Eustachy Rakoczy. Podczas ceremonii dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek, reprezentujący Instytut Pamięci Narodowej, złożył kwiaty na grobie ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele rodziny prezydenta Kaczorowskiego, minister Adam Kwiatkowski – reprezentujący Prezydenta Andrzeja Dudę oraz Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

 

Po przeprowadzonych jesienią 1990 roku powszechnych wyborach prezydenckich w kraju, mimo braku odpowiednich zapisów w konstytucji kwietniowej z 1935 r., Ryszard Kaczorowski zdecydował się na złożenie urzędu i uroczyste przekazanie insygniów prezydenckich Lechowi Wałęsie. 22 grudnia 1990 r. na Zamku Królewskim w Warszawie Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia władzy prezydenckiej nowo zaprzysiężonemu prezydentowi.

 

do góry