Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Nowe miejsca pamięci – Pacyna, Gałków Duży, Piaski

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Łodzi informuje, że w okresie listopad – grudzień br., na terenie działania Oddziału IPN w Łodzi, postały trzy nowe miejsca pamięci narodowej, w których stworzenie zaangażowany był łódzki pion upamiętniania:

PACYNA (woj. mazowieckie)

22 listopada w miejscowym kościele upamiętniony został Bronisław Strynkiewicz, kierownik i nauczyciel w Powszechnej Szkole Publicznej w Pacynie, zamordowany przez niemieckiego okupanta w KL Mauthausen-Gusen.  Tablicę pamiątkową odsłoniła wnuczka Grażyna Strynkiewicz.

Fundator: IPN Oddział w Łodzi

 

GAŁKÓW DUŻY (woj. łódzkie)

16 grudnia br. na fasadzie Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Gałkowie Dużym zawisła tablica upamiętniająca Zbigniewa Godlewskiego zastrzelonego 17 grudnia 1970 r. w Gdyni podczas tłumienia przez władze komunistyczne protestów robotniczych. Zbyszek jako młody chłopiec, w latach 1959-1964 uczęszczał do tej placówki. Tablice odsłonił brat zabitego Wiesław Godlewski.

 

  • Tablica upamiętniająca Zbigniewa Godlewskiego
    Tablica upamiętniająca Zbigniewa Godlewskiego

 

Fundator: IPN Oddział w Łodzi.

 

  • Tablica upamiętniająca Zbigniewa Godlewskiego
    Tablica upamiętniająca Zbigniewa Godlewskiego

 

 

PIASKI (woj. łódzkie)

Na początku grudnia zakończyły się prace przy stworzeniu upamiętnienia żołnierzy 4 Szwadronu 1 Pułku Kawalerii KOP, którzy w rejonie wsi Piaski walczyli z sukcesami we wrześniu 1939 r. z wojskiem niemieckim. Uroczyste odsłonięcie pamiątkowego głazu planowane jest na wrzesień 2021 r.

Fundator: IPN Oddział w Łodzi (tablica), Starostwo Powiatowe w Wieruszowie (postument).

do góry