Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Prace remontowe na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

Staraniem Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (Stare Powązki):

Został przeprowadzony remont mogiły weterana Stanisława Mastka (1892-1951), żołnierza Legionów Polskich, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, kapitana Wojska Polskiego, obrońcy ojczyzny we wrześniu 1939 r., kawalera Orderu Virtuti Militari.

Odnowiono grób weterana Wandy Szafirówny, żołnierza Polskiej Organizacji Wojskowej i Wojska Polskiego, uczestniczki Powstania Sejneńskiego. Wanda Szafirówna zmarła 11 września 1919 r. w Suwałkach. Pośmiertnie odznaczona Orderem Virtuti Militari.

Odnowiona została mogiła wojenna Ryszarda Zapolskiego-Downara. Ryszard Zapolski-Downar - kapitan Wojska Polskiego, dowódca I batalionu 85 Pułku Piechoty Strzelców Wileńskich, kawaler Orderu Virtuti Militari. Poległ bohaterską śmiercią w walkach z bolszewikami pod Radzyminem 14 sierpnia 1920 r.

do góry