Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Wykonanie upamiętnienia na grobie weterana II wojny światowej - Oszczów, 10 grudnia 2020

Zakończyły się prace związane z wykonaniem nowego pomnika na grobie weterana II wojny światowej Bronisława Mikitiuka, zlokalizowanym na cmentarzu parafialnym w miejscowości Oszczów gm. Dołhobyczów pow. hrubieszowski.

 

Prace, sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie, obejmowały demontaż poprzedniego oraz wykonanie nowego upamiętnienia wraz z odwodnieniem z kostki dookoła mogiły.

 

Bronisław Mikitiuk - ur. 10 stycznia 1909 r. w Kol. Telatyn, s. Klemensa i Tekli, uczestnik wojny obronnej 1939 r., żołnierz 2 Korpusu Polskiego gen. W. Andersa, uczestnik walk o Monte Cassino w 1944 r. Odznaczony Krzyżem Pamiątkowy Monte Cassino, Gwiazdą Italii za wojnę 1939-45, Pamiątkową Odznaką 3 Dywizji Strzelców Karpackich, The War Medal 1939-1945, Odznaką za Rany i Kontuzje z jedną gwiazdką, Medalem Wojska. Zmarł 26 lipca 1979 r. w Hrubieszowie.

Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

do góry