Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Wykonanie upamiętnienia na mogile zbiorowej cywilnych ofiar II wojny światowej - Radziejów, 19 listopada 2020

Zakończyły się prace związane z wykonaniem nowego pomnika na zbiorowej mogile wojennej ofiar pacyfikacji wsi Tuchanie, zamordowanych przez Niemców w maju 1942 r., zlokalizowanej na cmentarzu ewangelickim w miejscowości Radziejów, gm. Dubienka, pow. chełmski.

Prace obejmowały demontaż poprzedniego upamiętnienia i wykonanie nowego, tj.  obrzeży granitowych i tablicy z inskrypcją poświęconą zamordowanym, a także wysypanie grysem przestrzeni wewnątrz mogiły.

Prace zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

 

  • Stan przed remontem upamiętnienia
    Stan przed remontem upamiętnienia
  • Stan po remoncie upamiętnienia
    Stan po remoncie upamiętnienia

 

Fot.OBUWiM w Lublinie oraz Wykonawca prac.

do góry