Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Remont upamiętnienia na grobie wojennym - Sitaniec, 9 października 2020

Zakończyły się prace związane z remontem pomnika na grobie wojennym żołnierza Wojska Polskiego Feliksa Krasowskiego, który poległ w sierpniu 1920 r., zlokalizowanym na cmentarzu parafialnym w miejscowości Sitaniec gm. Zamość.

Prace obejmujące renowację pomnika oraz korektę części inskrypcji, zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

 

Fot.Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

do góry