Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Remont upamiętnienia na grobie weterana powstania styczniowego - Krzczonów, 9 października 2020

Zakończyły się prace związane z remontem pomnika na grobie weterana powstania 1863 r. Władysława Jana Makarewicza, zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w miejscowości Krzczonów pow. lubelski.

Prace, sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie, obejmowały renowację żeliwnego krzyża oraz tabliczki, a także wykonanie nowej płyty z granitu.

Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

do góry