Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Pogrzeb osób cywilnych rozstrzelanych przez niemieckich żandarmów w listopadzie 1939 r. w Lesie Jaskrowskim – Mstów, 21 września 2020

  • Jaskrow - rozpoczecie prac Jaskrow - rozpoczecie prac
  • Jaskrow - zarys dolu Jaskrow - zarys dolu
  • Pogrzeb 1 Pogrzeb 1
  • Pogrzeb 2 Pogrzeb 2

W poniedziałek 21 września na cmentarzy w Mstowie koło Częstochowy odbył się pogrzeb osób cywilnych rozstrzelanych przez niemieckich żandarmów w listopadzie 1939 r. w Lesie Jaskrowskim. Było to możliwe dzięki pracom ekshumacyjnym zainspirowanym przez dra Olgierda Ławrymowicza z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Jana Kwaśniewicz z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach i zleconym przez katowicki IPN. W ich wyniku  znaleziono i wydobyto nieliczne szczątki co najmniej pięciu osób, z zamiarem pochowania ich na cmentarzu w Mstowie. Przy szczątkach ludzkich odkryto różne przedmioty i wyposażenie, m.in. kilka medalików, szkaplerz, guziki, łuski z amunicji karabinowej, a także spłaszczony pocisk z pistoletu typu browning. To ostatnie znalezisku zdaje się wskazywać na to, że ofiary dobijano.

Uroczyste pożegnanie odbyło się na cmentarzu w Mstowie. Poprowadził je ks. Dawid Köver CRL – przeor i proboszcz parafii rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele samorządu, m.in. wójt gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, dr Olgierd Ławrynowicza – zastępca dyrektora Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (przed kilkoma laty wespół ze studentami rozpoczął rozpoznanie Lasu Jaskrowskiego), ponadto młodzież szkolna – harcerze z Mstowa i Jaskrowa, pracownicy z Urzędu Gminy, jak również przedstawiciele Oddziału IPN w Katowicach. Zamiarem zarządcy cmentarza parafialnego i samorządu jest powstanie tutaj nagrobka-upamiętnienia, poświęconego pamięci naszych rodaków zamordowanych w 1939 r., w czym będzie się starał dopomóc katowicki oddział IPN.

Polecamy również załączone podsumowanie badań archeologicznych w Lesie Jaskrowskim w Gminie Mstów przeprowadzonych w 2015 r. oprac. przez dr. Olgierda Ławrynowicza (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego).

do góry