Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczystość posadzenia Dębów Pamięci poświęconych żołnierzom 1. Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej – Grzechotki, 22 września 2020

Współorganizatorem wydarzenia był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.

Na terenie drogowego przejścia granicznego w Grzechotkach 22 września odbyła się uroczystość posadzenia Dębów Pamięci poświęconych żołnierzom 1. Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej z udziałem przedstawicieli IPN Gdańsk.

– IPN Gdańsk wraz ze Strażą Graniczą kontynuuje proces upamiętniania żołnierzy 1. Pułku Kawalerii KOP w tym niezwykle ważnym miejscu. Wierzymy bowiem, że ruch graniczny będzie rósł, a takie miejsce pamięci związane z najważniejszymi wydarzeniami XX wieku, czyli II wojną światową, Zbrodnią Katyńską, może pełnić ogromną rolę edukacyjną – podkreśla prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

Żołnierze KOP byli ofiarami Zbrodni Katyńskiej. Formą upamiętnienia było zasadzenie na terenie drogowego przejścia granicznego w Grzechotkach sześciu dębów poświęconych zamordowanym oficerom Pułku. Są nimi:

  • ppłk Kopeć Feliks – dowódca Pułku
  • mjr Bartosiewicz Adam Henryk – dowódca 4. szwadronu
  • kpt. Stupnicki Tadeusz Władysław – zastępca dowódcy i dowódca I. plutonu w 6. Szwadronie
  • por. Czarnocki Tadeusz – dowódca III. plutonu w 5. szwadronie
  • por. Nosko Czesław – dowódca III. plutonu w 4. szwadronie
  • por. Russocki Wacław – dowódca II. plutonu w 6. szwadronie

Organizatorzy uroczystości: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach. IPN reprezentowali Krzysztof Drażba, naczelnik OBEN IPN Gdańsk oraz delegacja OBUWiM IPN Gdańsk na czele z naczelnik Katarzyną Lisiecką.

do góry