Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

IPN wyremontował pomnik Orląt Krakowskich

Zakończyły się, sfinansowane przez krakowski IPN, prace renowacyjno-konserwatorskie przy pomniku młodzieży szkół średnich Kuratorium Okręgu Krakowskiego, poległej w latach 1914-1920, zlokalizowanym na wojskowej części cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

Monument pochodzi z 1926 r. Wzniesiono go staraniem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów. Jest zwieńczony rzeźbą orła w koronie, niżej umieszczono płaskorzeźby harcerza trzymającego karabin oraz Krzyża Virtuti Militari. Na jednej z tablic zamieszczono inskrypcję: „Przechodniu, westchnij do Boga za wiernych synów Ojczyzny!”. Ponadto na pomniku znajdują się dwie tablice z nazwiskami 230 uczniów gimnazjów i seminariów nauczycielskich, m.in. z Krakowa, Białej, Częstochowy, Gorlic, Nowego Targu, Sosnowca i Tarnowa, którzy w latach 1914-1920 polegli w obronie granic Polski.

 

 • Pomnik Orląt Krakowskich na cmentarzu Rakowickim przed remontem
  Pomnik Orląt Krakowskich na cmentarzu Rakowickim przed remontem
 • Pomnik Orląt Krakowskich na cmentarzu Rakowickim przed remontem
  Pomnik Orląt Krakowskich na cmentarzu Rakowickim przed remontem
 • Pomnik Orląt Krakowskich na cmentarzu Rakowickim po remoncie
  Pomnik Orląt Krakowskich na cmentarzu Rakowickim po remoncie
 • Pomnik Orląt Krakowskich na cmentarzu Rakowickim po remoncie
  Pomnik Orląt Krakowskich na cmentarzu Rakowickim po remoncie
 • Pomnik Orląt Krakowskich na cmentarzu Rakowickim po remoncie
  Pomnik Orląt Krakowskich na cmentarzu Rakowickim po remoncie
 • Pomnik Orląt Krakowskich na cmentarzu Rakowickim po remoncie
  Pomnik Orląt Krakowskich na cmentarzu Rakowickim po remoncie
 • Pomnik Orląt Krakowskich na cmentarzu Rakowickim po remoncie
  Pomnik Orląt Krakowskich na cmentarzu Rakowickim po remoncie
 • Pomnik Orląt Krakowskich na cmentarzu Rakowickim po remoncie
  Pomnik Orląt Krakowskich na cmentarzu Rakowickim po remoncie

 

do góry