Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

25 lat Dowództwa Garnizonu Warszawa – Warszawa, 31 lipca 2020

Dziś, 31 lipca 2020 r., z udziałem dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Adama Siwka odbył się uroczysty apel na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby uczcić 25. rocznicę utworzenia Dowództwa Garnizonu Warszawa.   

25 lat temu, po rozwiązaniu Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON, utworzono Dowództwo Garnizonu Warszawa, które przejęło zadania po poprzedniej instytucji, włączając do swoich struktur również Komendę Garnizonu wraz z podporządkowanymi jej pododdziałami reprezentacyjnymi.

Dyrektor Adam Siwek złożył na ręce gen. dyw. Roberta Głąba list od dr Jarosława Szarka, w którym to prezes Instytutu Pamięci Narodowej gratuluje wszystkim żołnierzom i pracownikom DGW 25 lat służby na rzecz Polski oraz z najlepszymi życzeniami na kolejne lata pracy.

„Dowództwo jest tak skuteczne i tak dobrze postrzegane dzięki żołnierzom i pracownikom, którymi mam zaszczyt dowodzi – mówił w swoim wystąpieniu gen. dyw. Robert Głąb.

Prezydenta Andrzej Duda w liście skierowanym do zebranych podczas obchodów podziękował pułkowi reprezentacyjnemu, który m.in. zapewnia ceremonialną oprawę uroczystości.

Podczas uroczystości uhonorowano odznaczeniami żołnierzy i pracowników wojska. Minister Błaszczak i szef garnizonu gen. dyw. Robert Głąb złożyli wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Na zakończenie obchodów odbyła się defilada wojskowej asysty honorowej oraz pocztów sztandarowych jednostek organizacyjnych podległych DGW.

do góry