Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Gdańsk odnowiło nagrobek weterana Organizacji Wojskowej Pomorza, polskiego działacza niepodległościowego Teofila Banieckiego

Chcesz dowiedzieć się więcej o bohaterze walk o wolność Polski? Sięgnij do specjalnie przygotowanej broszury (do pobrania online).

Pracownicy OBUWiM IPN Gdańsk przeprowadzili na cmentarzu parafialnym w Pucku remont nagrobka Teofila Banieckiego. Kwiaty na odnowionym grobie złożył prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

Teofil Baniecki urodził się 26 maja 1876 r. w rodzinie kociewskich rolników, Wilhelma i Marii z domu Kleina, mieszkających w Dużym Gronowie w powiecie tczewskim.

W wieku 21 lat został powołany do niemieckiego wojska, a po odbyciu służby wojskowej praktykował jako urzędnik gospodarczy w różnych majątkach do czasu, kiedy wydzierżawił swoje pierwsze gospodarstwo Plebanki w Zieleniu w powiecie wąbrzeskim.

Sprawne zarządzanie dzierżawionym gospodarstwem pozwoliło na zaangażowanie, osobiste i finansowe, w działalność niepodległościową. Teofil Baniecki przyłączył się do lokalnego Poznańskiego Koła Towarzystwa Politycznego „Straż”, którego członkowie za cel postawili sobie obronę przed agresywną germanizacją, a zwłaszcza uniemożliwienie wykupu przez Niemców polskiej własności. Jednocześnie angażował się także w działalność Polskiego Towarzystwa Rolniczego, za co był przez władze niemieckie szykanowany.

W 1912 r. nabył na własność majątek Zdrada na Kaszubach, nieopodal Pucka. Jak sam wspominał, na tych terenach ludzi przyznających się otwarcie do polskości – można było na palcach policzyć. W czasie I wojny światowej Teofil Baniecki został powołany do niemieckiego wojska. Służył w oddziałach ciężkiej artylerii do końca wojny. Od wybuchu rewolucji listopadowej w 1918 r. Teofil Baniecki ponownie zaangażował się w pracę konspiracyjną, nie szczędząc osobistego zaangażowania oraz pokaźnych nakładów finansowych, dzięki czemu przyczynił się do powstania w Gdańsku Polskiej Rady Żołnierskiej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sięgnij do broszury opracowanej przez Karolinę Piotrowską (OBUWiM IPN Gdańsk).


Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN poszukuje, bada, ewidencjonuje i otacza opieką groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Jeżeli znasz miejsca, w których spoczywają nasi bohaterowie – wypełnij wniosek ze strony www.ipn.gov.pl i prześlij do właściwego Oddziału IPN.

do góry