Nawigacja

Видання IPN укр

Zbrodnia Katyńska

Apel w sprawie Zbrodni Katyńskiej

Strona główna/Śledztwa/

Na podstawie art. 305 § 4 i 131 § 2 kodeksu postępowania karnego Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2004 r. wydane zostało postanowienie o wszczęciu śledztwa o sygnaturze S 38/04/Zk w sprawie dokonanych, w celu wyniszczenia części polskiej grupy narodowej, w okresie od 5 marca do bliżej nieustalonego dnia 1940 r. w Moskwie, Charkowie, Smoleńsku, Katyniu, Kalininie i innych miejscach na terytorium ZSRR, przez jego funkcjonariuszy państwowych idących na rękę władzy swego państwa, sprzymierzonego wówczas z III Rzeszą Niemiecką, masowych zabójstw przez rozstrzelanie nie mniej niż 21 768 obywateli polskich – jeńców wojennych osadzonych w „specjalnych obozach” jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób cywilnych, aresztowanych i osadzonych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, będących następstwem realizacji zbrodniczej uchwały Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), podjętej w Moskwie 5 marca 1940 r. i skutkiem pogwałcenia obowiązujących praw i zwyczajów wojennych, a w szczególności uregulowań IV Konwencji Haskiej z dnia 18 października 1907 r. dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej oraz Konwencji Genewskiej z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych, tj. o przest. z art. 118 § 1 k.k. z 1997 r. w zb. z art.123 § 1 pkt 3 i 4 k.k. z 1997 r. w zb. z art.1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w zw. z art. 11 § 2 k.k. z 1997 r. w zw. z art. 2 ust.1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Jednocześnie Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie zwraca się z apelem do krewnych osób zamordowanych na podstawie decyzji z 5 marca 1940 r., mogących wykonywać prawa zmarłych pokrzywdzonych i nie zrzeszonych w Stowarzyszeniach Katyńskich oraz do osób posiadających istotne wiadomości na temat zdarzeń będących przedmiotem wyżej wymienionego śledztwa o nawiązanie kontaktu listownego lub telefonicznego z najbliższymi dla miejsca swego zamieszkania Oddziałowymi Komisjami Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu lub ich Delegaturami:

OKŚZpNP w Warszawie tel. 22 530 86 26, fax 22 530 90 84; Pl. Krasińskich 2/4/6 00-207 Warszawa
OKŚZpNP w Białymstoku tel. 85 664 57 90 fax 85 664 57 99; ul. Warsztatowa 1a 15-637 Białystok

Delegatura w Olsztynie tel. 89 521 48 11 fax 89 521 48 10; ul. Partyzantów 87 10-402 Olsztyn

OKŚZpNP w Gdańsku tel. 58 660 67 30, fax 58 660 67 31; ul. Witomińska 19 81-311 Gdynia

Delegatura w Bydgoszczy tel. 52 325 95 04; fax 325 95 05; ul. Grudziądzka 9–15 85-130 Bydgoszcz

OKŚZpNP w Katowicach tel. 32 207 02 00 fax 32 207 02 80; ul. Józefowska 102 40-145 Katowice
OKŚZpNP w Krakowie tel. 12 429 62 35, fax 12 429 62 35, ul. Reformacka 3 31-012 Kraków

Delegatura w Kielcach tel. 41 340 50 50 fax 41 340 50 96; Al. Na Stadion 1 25-127 Kielce

OKŚZpNP w Lublinie tel. 81 534 59 11, fax 81 532 16 43 wew 38, ul. Wieniawska 15 20-071 Lublin

Delegatura w Radomiu tel. 48 368 24 04 fax 48 368 24 05; ul. Żeromskiego 53 26-600 Radom

OKŚZpNP w Łodzi tel. 42 637 70 79, fax 42 637 78 47 wew 32, ul. Piotrkowska 149 90-440 Łódź
OKŚZpNP w Poznaniu tel. 61 835 69 06, fax 61 835 69 07, ul. Rolna 45a 61-487 Poznań
OKŚZpNP w Rzeszowie tel. 17 867 30 01, fax 17 867 30 02; ul. Słowackiego 18 35-060 Rzeszów
OKŚZpNP w Szczecinie tel. 91 312 94 03, fax 91 312 94 05; ul. Piotra Skargi 14 71-422 Szczecin

Delegatura w Gorzowie Wlkp. tel. 95 711 57 25, fax 95 711 57 25; .ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp
Delegatura w Koszalinie tel. 94 342 85 02, fax 94 342 85 02; ul. Gen. Andersa 34 75-950 Koszalin

OKŚZpNP we Wrocławiu tel. 71 335 86 80 , fax 71 335 86 89; ul. Paprotna 14 51-117 Wrocław

Delegatura w Opolu tel. 77 406 83 27, fax 77 406 83 26, ul. Oleska 31 45-052 Opole

do góry