Nawigacja

Właściwość miejscowa OKŚZpNP - zarządzenie Dyrektora GKŚZpNP

Właściwość miejscowa OKŚZpNP - zarządzenie Dyrektora GKŚZpNP

Zarządzenie Nr 12/01
Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie właściwości miejscowej Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w odniesieniu do czynów, pozostających w ich właściwości rzeczowej, popełnionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 1 ust. 1 lit. a i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i par. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1992 roku Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zarządzam co następuje.

Par. 1

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie prowadzi wszystkie sprawy o zbrodnie komunistyczne, nazistowskie i inne popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości na obszarze ZSRR, w granicach sprzed 17 września 1939 roku oraz na obszarze Litwy, Łotwy, Estonii, Besarabii, Północnej Bukowiny, Karelii po zaanektowaniu tych państw i terytoriów przez ZSRR.

Par. 2

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi:

sprawy o zbrodnie nazistowskie popełnione na obywatelach polskich na terenie III Rzeszy, z wyjątkiem tych, które miały miejsce na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w podobozach obozu koncentracyjnego Gross Rosen, które funkcjonowały w miejscowościach znajdujących się obecnie w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej i Niemiec

sprawy o zbrodnie nazistowskie popełnione na osobach narodowości polskiej i obywatelach polskich innych narodowości na terenie państw okupowanych przez III Rzesze Niemiecką z wyjątkiem tych, które miały miejsce na terytorium ZSRR w granicach sprzed 17 września 1939 roku

sprawy o zbrodnie komunistyczne , nazistowskie i inne popełnione na obszarze byłego województwa poleskiego

Par. 3

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu prowadzi:

sprawy o zbrodnie popełnione na więźniach obozu koncentracyjnego w Gross Rosen i jego filii

sprawy o zbrodnie popełnione przez nacjonalistów ukraińskich na terenie byłych województw lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, za wyjątkiem tej części województwa lwowskiego, która po 1945 roku znalazła się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej

Par. 4

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prowadzi sprawy o zbrodnie popełnione na obywatelach polskich na terenie byłego województwa wileńskiego.

Par. 5

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi prowadzi sprawy o zbrodnie popełnione na obywatelach polskich na terenie byłego województwa nowogródzkiego.

Par. 6

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku prowadzi sprawy o zbrodnie popełnione na obywatelach polskich na terenie:

byłych powiatów grodzieńskiego i wołkowyskiego, stanowiących przed 17 września 1939 roku część województwa białostockiego

Rejencji Królewiec w części pozostającej poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Par. 7

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie prowadzi sprawy o zbrodnie popełnione na obywatelach polskich na terenie byłego województwa wołyńskiego.

Par. 8

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie prowadzi sprawy o zbrodnie popełnione na obywatelach polskich na terenie byłego województwa lwowskiego.

Par. 9

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie prowadzi sprawy o zbrodnie popełniane na obywatelach polskich na terenie byłego województwa tarnopolskiego.

Par. 10

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach prowadzi sprawy o zbrodnie popełnione na obywatelach polskich na terenie byłego województwa stanisławowskiego.

Par. 11

Sprawy nie objęte niniejszym zarządzeniem, Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przekazuje wskazanym Komisjom Oddziałowym.

Par. 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(-)
prof. nadzw. dr hab. Witold Kulesza
Warszawa 29 czerwca 2001 roku  
 
 

 

Zarządzenie nr 107
Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Zastępca Prokuratora Generalnego
Dariusz Gabrel

Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie zmiany zarządzenia Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu numer 12/01 z dnia 29 czerwca 2001 roku o właściwości miejscowej Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w odniesieniu do czynów pozostających w ich właściwości rzeczowej, popełnionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 1 ust. 1 lit. a i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej -Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i paragrafu 35 Rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1992 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zarządzam co następuje.

Art. 1.

Zmienia się § 3 cytowanego zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu prowadzi:

-   sprawy o zbrodnie popełnione na więźniach obozu koncentracyjnego w Gross Rosen i jego filii

-   sprawy o zbrodnie popełnione przez nacjonalistów ukraińskich na terenie byłych województw lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, za wyjątkiem tej części województwa lwowskiego, która po 1945 roku znalazła się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2

zmienia się § 11 cytowanego zarządzenia, który otrzymuje brzmienie: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie prowadzi sprawy o zbrodnie komunistyczne, nazistowskie i inne popełnione na osobach narodowości polskiej   lub obywatelach polskich innych narodowości na obszarze województwa poleskiego.

Art. 3

zmienia się § 12 cytowanego zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:
Sprawy nie objęte   niniejszym zarządzeniem, Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni  przeciwko  Narodowi  Polskiemu  przekazuje  wskazanym Komisjom Oddziałowym.

Art.4

dodaje się paragraf 13 w brzmieniu: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Warszawa/ 4- lipca 2007 roku

do góry