Nawigacja

Видання IPN укр

Stan wojenny

Informacja na temat prowadzonego przez katowicki oddział IPN śledztwa przeciwko autorom stanu wojennego

W dniu 16 kwietnia 2007 r. katowicki oddział IPN skierował do sądu akt oskarżenia przeciw Wojciechowi Jaruzelskiemu i współdziałającym z nim funkcjonariuszom państwa komunistycznego, w tym przeciw trzem żyjącym wówczas członkom Rady Państwa.

http://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/128223/akt-oskarzenia-S-101-04-Zk_2.pdf

Sąd Okręgowy w Warszawie 12 września 2008 r. rozpoczął procedowanie przeciw kreatorom stanu wojennego i już na pierwszym terminie rozprawy wyłączył sprawę Emila Kołodzieja do odrębnego rozpoznania, ze względu na chorobę oskarżonego. Początkowo postępowanie przeciw niemu zawieszono, ale w wyniku stwierdzenia przez biegłych lekarzy, że brak jest bezwzględnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia badanego w czynnościach procesowych, 19 sierpnia 2009 r. rozpoczęto proces. W ogłoszonym 12 października 2011 r. wyroku sąd przychylił się do rozważań i wskazań oskarżyciela publicznego, zawartych w mowie końcowej, i umorzył postępowanie w stosunku oskarżonego na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk, ze względu na przedawnienie karalności czynu.

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000002406_VIII_K_000297_2008_Uz_2011-10-12_001

Upływający czas stanął na przeszkodzie osądzeniu kolejnych oskarżonych. W dniu 22 grudnia 2007 r. zmarła Krystyna Marszałek-Młyńczyk, 10 kwietnia 2009 r. zmarł Tadeusz Tuczapski, 11 marca 2013 r. – Florian Siwicki, a w dniu 25 maja 2015  r. – Wojciech Jaruzelski. W tym stanie rzeczy sąd umorzył wobec nich postępowanie.

Wyrokiem z dnia 12 stycznia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Czesława Kiszczaka winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów i skazał go na 4 lata pozbawienia wolności, a na podstawie ustawy o amnestii karę złagodził do 2 lat i zawiesił jej wykonanie na okres próby 5 lat. W uzasadnieniu wyroku znalazły się obszerne fragmenty wskazujące na kluczowa rolę, jaką odegrał oskarżony Jaruzelski przy wprowadzaniu stanu wojennego. Tym samym wyrokiem sąd uniewinnił oskarżonego Stanisława Kanię uznając, iż ten konsekwentnie opowiadał się za politycznym rozwiązaniem sytuacji politycznej w kraju i nie zaakceptował podjęcia rozwiązań siłowych.

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000002406_VIII_K_000024_2008_Uz_2012-01-12_001

Wyrok ten stał się prawomocny w dniu 15 czerwca 2015 r.

http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000001006_II_AKa_000082_2013_Uz_2015-06-15_001

do góry