Nawigacja

Видання IPN укр

Oddziałowa Komisja w Szczecinie (stan na maj 2022 r. )

Śledztwa zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu

Zbrodnie komunistyczne

śledztwo S 5.2022.Zk

W sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej zarazem zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na przekroczeniu uprawnień w 1950 roku w Słupsku i Koszalinie, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego tj. funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Słupsku, prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Koszalinie, sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Koszalinie oraz Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie, poprzez bezprawne pozbawienie wolności Antoniego C. na okres powyżej 7 dni, pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych, co stanowiło poważną represję polityczną wobec osoby uważanej za przeciwnika politycznego władzy komunistycznej, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonego tj. o czyn z art. 189 § 2 kk w zw. z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Śledztwo zostało umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk - wobec śmierci sprawców.

Przeprowadzone czynności pozwoliły na ustalenie faktu zaistnienia czynu zabronionego, będącego zbrodnią komunistyczną, w postaci poważnej represji z przyczyn motywowanych politycznie. Brak wypełnienia znamion czynu, w świetle przedstawionych powyżej okoliczności był oczywisty. O powadze represji świadczy nie tylko godzenie w znacząco ważne dobra prawnie chronione, ale także fakt, iż dopuścili się ich przedstawiciele organów mających stać na ich straży. Jako osoby podejrzewane o popełnienie przestępstw na szkodę pokrzywdzonego zostali uznani niżej wymienieni funkcjonariusze:

  1. Konrad Nowicki (urodzony 22 marca 1918 roku) funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Słupsku. Zmarł dnia 2 listopada 1983 roku;
  2. Jerzy Krawczyk (urodzony 10 maja 1923 roku) funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w  Słupsku. Jego dane w bazie PESEL nie figurują, jednakże biorąc pod uwagę ustaloną datę urodzenia można zasadnie przyjąć, iż nie żyje;               
  3. Ryszard Kluwczyński (urodzony 27 czerwca 1919 roku) funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Słupsku. Zmarł 11 września 1992 roku;
  4. Jan Mitek (urodzony 23 sierpnia 1916 roku), prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Koszalinie. Zmarł dnia 19 marca 1985 roku;
  5. Józef Waszkiewicz (urodzony 14 lutego 1917 roku) sędzia Wojskowego Sądu Rejonowego w Koszalinie. Zmarł dnia 21 września 1990 roku;
  6. Józef Dziowgo (urodzony 5 maja 1907 roku) był sędzią Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie. Zmarł 25 maja 1991 roku;
  7. Roman Rawicz (urodzony 22 marca 1907 roku) był sędzią Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie. Zmarł 13 sierpnia 1984 roku;
  8. Marian Krupski (urodzony 24 czerwca 1904 roku) był sędzią Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie. Zmarł 18 września 1983 roku

Śledztwo S 39.2021.Zk

W dniu 29.04.2022 r. prokurator OKŚZpNP w Szczecinie umorzył na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk śledztwo o sygn. S 39.2021.Zk w sprawie zbrodni  komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w okresie od dnia 8.05.1951 r. do dnia 9.09.1953 r., ze skutkiem do dnia 1.06.1956 r. w Szczecinie i w Warszawie, polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie, Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie oraz Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie oraz Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie poprzez bezprawne pozbawienie wolności Bronisława Sz. oraz Juliana H., na okres powyżej 7 dni, co stanowiło poważną represję polityczną wobec osób o odmiennych poglądach, krytycznych wobec ówczesnego ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i sprzeciwiającej się panującym stosunkom społeczno - ekonomicznym, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego ww. pokrzywdzonych, tj. o czyn z art. 189§2 kk w zb. z art. 231§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12§1 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

– na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk, wobec śmierci sprawców zbrodni komunistycznej; funkcjonariuszy publicznych państwa komunistycznego, tj.:

– funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie: oficera śledczego Jana Warszewskiego i Bolesława Kłoszewskiego, Szefa WUBP w Szczecinie - Eliasza Kotona i Naczelnika Wydziału Śledczego WUBP w Szczecinie - Aleksandra Merzy,

– prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie - Jerzego Wilsona i Bolesława Rescha,

– sędziego  Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie: Przewodniczącego składu orzekającego - Tadeusza Nizielskiego,

– ławnika w Szczecinie – członka składu orzekającego - asesora Janusza Surwiłło,

– zaś w stosunku do ławnika w Szczecinie - żołnierza - Jana P. – śledztwo umorzono wobec braku danych uzasadniających podejrzenie popełnienia zbrodni  komunistycznej, tj. na podstawie art. 17§1 pkt 1 zd. 2 kpk.

 

do góry