Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na listopad 2019 r.)

Śledztwa zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości wyrażającą się w indywidualnym naruszeniu praw człowieka poprzez przekroczenie uprawnień i stosowanie represji polegających na fizycznym i psychicznym znęcaniu się w okresie od grudnia 1946 roku do czerwca 1947 roku w Krakowie nad pozbawionymi wolności: Władysławem S., Hanną W., Janem D., Czesławą J., Wandą G., Stanisławą D., Janem K. i Albinem W. przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego w związku z ich działalnością w antykomunistycznym podziemiu po zakończeniu II wojny światowej w celu zmuszenia ich do przyznania się do winy i złożenia wyjaśnień o treści oczekiwanej przez przesłuchujących i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonych (S 39.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na represji w postaci indywidualnego naruszenia praw człowieka w postaci zabójstwa w dniu 2 sierpnia 1952 roku Józefa B. w Piwnicznej, na granicy polsko -czechosłowackiej przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego – żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności pokrzywdzonego do określonej grupy politycznej, a czyn ten stanowił przestępstwo według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie jego popełnienia (S 63.2017.Zk).
Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2019 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec braku znamion czynu zabronionego.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie polegającej na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad zatrzymanymi i pozbawionymi wolności Janiną M., Józefą Ch. i Władysławem K. w okresie od 13 czerwca 1949 roku przez funkcjonariuszy PUBP
w Wadowicach
 (S 21.2018.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 13 maja 2019 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sześciu podejrzanych oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej, jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegające na zabójstwie Józefa S. w 1977 roku w Kętach, byłego członka podziemia niepodległościowego, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego (S 21.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 30 września 2019 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia zbrodni komunistycznej.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na poważnym prześladowaniu osoby z powodu jej przynależności do określonej grupy politycznej, polegającej na stosowaniu represji mających postać przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych i trwającego dłużej niż 7 dni, od marca 1946 roku do czerwca 1946 roku, dat bliżej nie ustalono, w Końskich, bezprawnego pozbawienia wolności żołnierzy Armii Krajowej Feliksa P. i Jerzego W., przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego – oficerów śledczych Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Końskich (S 2.2018.Zk). 

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci jednego podejrzanego oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, w sprawie pobicia, w nocy z 6/7 maja 1977 roku w Krakowie, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, Stanisława P., i narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, w wyniku czego, w następstwie doznanych obrażeń ciała poniósł on śmierć, przy czym, czyn ów, stanowił przejaw stosowania wobec pokrzywdzonego represji, w związku z jego zaangażowaniem w działalność opozycyjną wobec polityki ówczesnych władz PRL, za sprawą sympatyzowania i aktywnej współpracy z organizacją KOR, jak również, pozostawał w związku z naruszeniem jego prawa do życia, stanowiącego formę naruszenia praw człowieka (S 35.2008.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 7 czerwca 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie fizycznego i moralnego znęcania się nad Janiną P. w okresie od 4 listopada 1947 roku w celu zmuszenia jej do składania wyjaśnień przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie, w ramach represji za działalność jej męża w organizacji niepodległościowej, skutkiem czego Janina P. targnęła się na własne życie
(S 12.2019.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, będące poważnym prześladowaniem osoby z powodu jej przynależności do określonej grupy politycznej, mające postać stosowania represji wobec jednostki, w postaci dokonanego w dniu 26 maja 1980 roku w Sandomierzu pobicia członka opozycji antykomunistycznej Jana Józefa L. przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego (S 98.2016.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie polegającej na znęcaniu się nad Władysławem S. w okresie od 1946 roku do 1947 roku przez funkcjonariuszy PUBP w Wadowicach oraz na zabójstwie Stanisława P. dokonanym w dniu 8 czerwca 1946 roku przez funkcjonariuszy PUBP w Wadowicach (S 70.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 7 września 2018 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie:

I.  znęcania się fizycznego i moralnego nad zatrzymanym i pozbawionym wolności Edwardem S. w okresie od  12 września 1947 roku  w celu zmuszenia go do składania  wyjaśnień  przez funkcjonariuszy PUBP w Myślenicach, w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa;

II.  znęcania się fizycznego i moralnego nad zatrzymanym i pozbawionym wolności Stanisławem K. w okresie od 16 grudnia 1952 roku w celu zmuszenia go do składania  wyjaśnień  przez funkcjonariuszy PUBP w Myślenicach, w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego (S 3.2017.Zk). 

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 20 lutego 2018 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci podejrzanego oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa

11. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie pozbawienia wolności członków PSLu a to kandydatów na posłów : Franciszka B., Ludwika M., Ludwika P. oraz Franciszka G., Stanisława Ś., Józefa M., Jerzego M., Eugeniusza K. w okresie od 7 grudnia 1946 roku do 20 stycznia 1947 roku na terenie powiatu myślenickiego (S 2.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 maja 2018 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

12. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, będącej poważnym prześladowaniem osób z powodu ich przynależności do określonej grupy politycznej, polegającej na stosowaniu represji mających postać przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych i trwającego dłużej niż 7 dni, pomiędzy 5 kwietnia 1949 roku a 4 czerwca 1953 roku, w Kielcach, bezprawnego pozbawienia wolności Jana W., Wojciecha M., Juliana K., Józefa R., Tomasza P., Jana J., Stefana N., Stanisława K., którzy udzielali pomocy antykomunistycznej organizacji, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Kielcach oraz polegających na stosowaniu represji wobec jednostek, mających postać przemocy, gróźb bezprawnych oraz innych sposobów fizycznego i moralnego znęcania się nad Janem W., Wojciechem M., Julianem K., Józefem R., Tomaszem P., Janem J., Stefanem N., Stanisławem K., którzy udzielali pomocy antykomunistycznej organizacji, pomiędzy 28 marca 1949 roku a 18 czerwca 1949 roku, w Busku - Zdroju, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - oficerów śledczych  tamtejszego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (S 26.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 9 maja 2018 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

13. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie: 1/ zabójstwa Stefana J. i dwóch innych członków organizacji w dniu 22 grudnia 1946 roku w Woli Radziszowskiej w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; 2/ spalenia zabudowań na szkodę Juliana i Anieli M. w dniu 22 grudnia 1946 roku w Woli Radziszowskiej w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; 3/ zabójstwa Tadeusza B. w dniu 3 maja 1947 roku w Stróży w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; 4/ zabójstwa Tadeusza D. w dniu 3 maja 1947 roku w Stróży w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego (S 4.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 21 maja 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

14. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie polegającej na poważnym prześladowaniu z przyczyn politycznych poprzez znęcanie się fizyczne i moralne nad pozbawionym wolności Wiesławem W. od 1949 roku w celu zmuszenia go do składania wyjaśnień przez funkcjonariuszy PUBP w Miechowie (S 68.2018.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 2 października 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa.

15. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie polegającej na zabójstwie Władysława S.
i Władysława S. syna Władysława – ojca i syna w dniu 7 marca 1946 roku w Słomnikach przez funkcjonariuszy PUBP w Miechowie
 (S 78.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 10 października 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

16. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości będącą poważnym indywidualnym naruszeniem praw człowieka, polegającą na stosowaniu represji przez funkcjonariuszy MO, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego poprzez pobicie w nocy z 17 na 18 kwietnia 1982 roku w Krakowie-Nowej Hucie Andrzeja Sz. i spowodowania u niego obrażeń ciała w postaci stłuczenia głowy, twarzy i stłuczenia pnia mózgu, w następstwie których obrażeń pokrzywdzony zmarł w dniu 8 czerwca 1982 roku (S 71.2018.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019 roku na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu.

Zbrodnie nazistowskie

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności Genowefy Sz. i Władysława M. oraz zmuszania wymienionych do wykonywania pracy przymusowej (S 16.2019.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019 roku na podstawie art. 17§1 pkt 7 kpk wobec stwierdzenia, iż postępowanie karne wobec tych samych czynów i tych samych osób zostało prawomocnie zakończone.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie w kwietniu 1942 roku w Mętkowie powiat chrzanowski Alojzego L. i innych mieszkańców tej miejscowości dokonanego przez funkcjonariuszy żandarmerii niemieckiej idących na rękę władzom III Rzeszy Niemieckiej (S 94.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 15 października 2018 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na pozbawieniu życia przy użyciu broni palnej w dniu 29 kwietnia 1944 roku w Zakopanem obywatelki polskiej Heleny P., przez funkcjonariusza formacji policyjnej idącej na rękę władzy państwa niemieckiego, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności wyżej wymienionej do określonej grupy narodowościowej (S 66.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na poważnym prześladowaniu osoby z powodu jej przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionej w dniu 2 września 1943 roku we wsi Brzustowa, pow. ostrowieckiego, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego - żołnierzy żandarmerii, którzy dokonali zabójstwa obywatela polskiego Stanisława D., poprzez zastrzelenie go z broni palnej (S 41.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 31 styczeń 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na pozbawieniu życia w bliżej nieustalonym okresie czasu, pomiędzy dniem 22 listopada 1944 roku a bliżej nieustalonym dniem miesiąca stycznia 1945 roku na obszarze obecnego województwa małopolskiego, obywatela polskiego Józefa M. przez funkcjonariuszy nieustalonej formacji policyjnej lub wojskowej idącej na rękę władzy państwa niemieckiego, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności wyżej wymienionego do określonej grupy narodowościowej (S 45.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na popełnieniu w dniu 18 grudnia 1939 roku na terenie Lasku na Uzborni w Bochni przez idących na rękę władzy państwa niemieckiego funkcjonariuszy niemieckich w postaci zabójstwa Józefa T. i innych mieszkańców Bochni przez rozstrzelanie, a czyn ten był formą poważnego prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do polskiej grupy narodowościowej (S 4.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 2 września 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionych: I latem 1942 roku, daty bliżej nie ustalono, we wsi Występy gm. Krasocin, pow. włoszczowskiego, przez funkcjonariuszy niemieckiej żandarmerii z posterunku w Ludyni, którzy usiłowali dokonać zabójstwa obywatela polskiego Teofila G., oddając do niego strzały z broni palnej, lecz skutku zamierzonego nie osiągnęli, albowiem Teofil G. pomimo doznanych ran postrzałowych zdołał zbiec, II w 1944 roku, daty bliżej nie ustalono, we wsi Słowik, gm. Sitkówka - Nowiny, pow. kieleckiego, przez funkcjonariuszy niemieckiej żandarmerii z placówki w Kielcach, którzy dokonali zabójstwa obywatela polskiego Władysława G., oddając do niego strzały z broni palnej, III dokonanego latem 1942 roku, daty bliżej nie ustalono, we wsi Występy gm. Krasocin, pow. włoszczowskiego, przez funkcjonariuszy niemieckiej żandarmerii z posterunku w Ludyni, którzy bezprawnie pozbawili wolności na okres dłuższy niż 7 dni obywateli polskich: Antoniego Sz. oraz jego syna Antoniego Sz. (S 48.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 16 października 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie Jana R. w nieustalonym miejscu w 1945 roku (S 59.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej w okresie od bliżej nieustalonego dnia miesiąca października 1944 roku do bliżej nieustalonego dnia miesiąca stycznia 1945 roku na obszarze miejscowości Grabie woj. małopolskie przez osoby idące na rękę władzy państwa niemieckiego, polegającej na pozbawieniu życia przy użyciu broni palnej dwojga obywateli polskich narodowości żydowskiej o nieustalonych danych personalnych, z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej (S 98.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie Józefa Z. przez funkcjonariuszy Gestapo z Limanowej w dniu 15.08.2018r. (S 67.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 14 marca 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

11. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionej latem 1943 roku, daty bliżej nie ustalono, w lesie w pobliżu wsi Wodacz i Chrusty k. Wodzisławia, pow. jędrzejowskiego, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, którzy dokonali zabójstw około pięćdziesięciu obywateli polskich narodowości romskiej, poprzez ich zastrzelenie z broni palnej (S 28.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

12. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie Wincentego S. dokonanego w dniu 5 lub 6 października 1941 roku na terenie posterunku „policji granatowej” w Rzezawie prawdopodobnie przez Niemca o nazwisku Bogusz (S 57.2019.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.


Inne zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne

1. Śledztwo w sprawie uchylania się od przekazania dokumentów do Instytutu Pamięci Narodowej dokumentacji wytworzonej w okresie od 1945 do 1989 roku przez organa bezpieczeństwa w tym Informację Wojskową oraz Wojskową Służbę Wewnętrzną dot. gen. Aleksandra K. przez Jerzego T. (S 45.2016.Zi).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 października 2016 roku na podstawie art. 17§1 pkt 2 wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego oraz na podstawie art. 17§1 pkt 5 wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa.

 

 

do góry