Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Katowicach (stan na listopad 2020 r.)

Śledztwa w toku

Śledztwa w biegu.

Zbrodnie komunistyczne. 

1.  Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej w okresie od 1 do 26 września 1946 r. na terenie powiatów nyskiego, brzeskiego i gliwickiego, przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, będącej zbrodnią zabójstwa popełnioną przez opracowanie planu i kierowanie realizacją operacji specjalnej pod kryptonimem „Lawina”, mającej na celu fizyczną likwidację członków zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych z terenu Podbeskidzia pod dowództwem Henryka Flamego ps. „Bartek” w toku której pozbawieni życia zostali: Bączek Roman, Biegun Jan, Byrdy Antoni, Daniec Józef, Daniec Leopold, Dróżdż Jan, Ficek Jan, Golec Stanisława, Greń Józef, Karol Talik, Talik Franciszek, Krupa Jan, Lewicki Józef, Łaciak Jakub, Łajczak Jan, Łajczak Stanisław, Mach Teodor, Machej (ew. Madej) Józef, Marek Józef, Maślanka Józef, Maślanka Karol, Matkak Jan, Nowotarski Władysław, Pajestka Franciszek, Pajestka Michał, Pezda Jan, Piątek Kazimierz, Pilarz Stefan, Przewoźnik Jan, Leopold Sikliński, Skrzypek Tadeusz, Szczotka Karol, Sztykiel Zygmunt, Talik Franciszek, Talik Karol, Tomasik Eugeniusz, Walczak Jakub, Więzik Antoni, Więzik Rudolf, Witos Michał, Witos Stanisław, Walczak Antoni, Władysław Nowatorski, Wojciuch Jan, Wojciuch Julian, Wojtas Jan, Zawada Franciszek, Zawada Jan, Zawada Józef, Żurek Jan oraz o nazwiskach: Bąk, Bujok, Cieślar, Frydel, Góral, Hraścina, Tetłok, Kowalczyk oraz 100 bliżej nieustalonych żołnierzy poprzez: - oddanie strzału z broni palnej w potylicę, wobec 69 żołnierzy w/w formacji zbrojnej na terenie nieustalonej miejscowości byłego powiatu opolskiego - wysadzenie w powietrze, co najmniej 30 – 40 żołnierzy w/w formacji zbrojnej, w zaminowanym drewnianym baraku, na terenie poniemieckiego lotniska w Starym Grodkowie, - wysadzenie w powietrze co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy w/w formacji zbrojnej, w zaminowanej murowanej oborze, na terenie miejscowości Barut, - przy czym, wobec Andrzeja Bujaka oraz żołnierza NSZ o nazwisku Cieślar zamiar zabójstwa nie został zrealizowany z powodu ucieczki pokrzywdzonych z miejsca zdarzenia (S 30.2016.Zk)

Postanowieniem z dnia 08 kwietnia 2016 roku podjęto umorzone śledztwo S 71.2012.Zk.

W dniu 16 marca 2016 roku tutejsza Komisja uzyskała informację, że w toku prac archeologicznych mających na celu odnalezienie szczątków ofiar tej zbrodni na podstawie ustaleń poczynionych w toku niniejszego śledztwa w lesie w okolicach miejscowości Stary Grodków ujawniono szereg przedmiotów mogących pochodzić od żołnierzy NSZ w postaci ryngrafów i odznak wojskowych w postaci orzełków. Dalsze prace prowadzone do dnia 7 kwietnia 2016 roku ujawniły 8 jam grobowych zawierających szczątki kostne nieustalonej liczby osób jednak nie mniejszej niż 24 osoby, przy czym w jednej   z czaszek  ujawniono otwór mogący być śladem rany postrzałowej a na szeregu dalszych szczątkach ślady urazowej amputacji kończyn dolnych. Z uwagi na miejsce ich ujawnienia jak również charakter obrażeń zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogą to być szczątki grupy 30-40 żołnierzy NSZ zabitych poprzez wysadzenie w powietrze budynku, w którym się znajdowali i pochowanych na terenie nieustalonej do tej pory lokalizacji w okolicach dawnego niemieckiego lotniska wojskowego. W toku śledztwa przesłuchano jednego świadka i zasięgnięto opinii Katedry Medycyny Sądowej  Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w celu ustalenia mechanizmu zgonu osób, od których pochodzą ujawnione szczątki kostne.

W dniu 16 marca 2016 roku tutejsza Komisja uzyskała informację, że w toku prac archeologicznych mających na celu odnalezienie szczątków ofiar tej zbrodni na podstawie ustaleń poczynionych w toku niniejszego śledztwa w lesie w okolicach miejscowości Stary Grodków ujawniono szereg przedmiotów mogących pochodzić od żołnierzy NSZ w postaci ryngrafów i odznak wojskowych w postaci orzełków. Dalsze prace prowadzone do dnia 7 kwietnia 2016 roku ujawniły 8 jam grobowych zawierających szczątki kostne nieustalonej liczby osób jednak nie mniejszej niż 24 osoby, przy czym w jednej z czaszek  ujawniono otwór mogący być śladem rany postrzałowej a na szeregu dalszych szczątkach ślady urazowej amputacji kończyn dolnych. Uzyskano opinię opinią sądowo–lekarsko-antropologiczną z której wynika, iż zeszkieletowane szczątki należą co najmniej 30 osób o czym świadczy obecność 30 lewych kości udowych. Większość ujawnionych szczątków tworzyły anatomiczną całość. Ze szczątków pobrano do badań genetycznych próbki w postaci zębów, co pozwoliło dotychczas na uzyskanie 22 profili genetycznych, które poddano analizie porównawczej z profilami genetycznymi krewnych osób zaginionych w 1946 r. członków oddziału „Bartka”. Trwają czynności zmierzające do ustalenia pokrzywdzonych zbrodnią, ich krewnych, wreszcie identyfikacji ofiar.

Ze szczątków pobrano próbki do badań genetycznych, które poddano analizie porównawczej z profilami genetycznymi krewnych osób zaginionych w 1946 r. członków oddziału „Bartka”. Trwają czynności zmierzające do ustalenia pokrzywdzonych zbrodnią, ich krewnych, wreszcie identyfikacji ofiar. Do chwili obecnej pobrano próbki od ok. 140 osób zaś na podstawie badań DNA zidentyfikowano szczątki 11 członków oddziału „Bartka”.

2.  Śledztwo w sprawie: 1. zbrodni komunistycznej, stanowiącej także zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej z przyczyn politycznych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego- pracowników Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach w okresie od dnia 18 października 1952 r. do dnia 18 grudnia 1952 r. polegającej na przekroczeniu uprawnień wobec Ryszarda W. w związku z prowadzoną przez niego działalnością poprzez bicie i grożenie w ramach prowadzonego przeciwko niemu śledztwa w celu zmuszenia go do przyznania się do zarzucanych mu czynów i działanie przez to na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego, 2. zbrodni komunistycznej, stanowiącej także zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej z przyczyn politycznych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego- pracowników Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach i prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach w okresie od dnia 18 października 1952 r. do dnia 20 lutego 1953 r. polegającej na przekroczeniu uprawnień wobec Ryszarda W. w związku z prowadzoną przez niego działalnością poprzez bezprawne pozbawianie go wolności na okres 7 dni w związku z przedstawionym mu zarzutem popełnienia przestępstwa określonego w art. 22 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, którego znamion w istocie nie wypełnił z uwagi na prawdziwość rozpowszechnianych przez niego informacji co stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego. (S 19.2020.Zk)

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 28 maja 2020 r.

W trakcie śledztwa przesłuchano w charakterze świadka syna pokrzywdzonego. Ponadto   zapoznano się z aktami Sądu Wojewódzkiego w Katowicach o sygn. XVI Ko 1 608/93 w sprawie z wniosku Ryszarda W. o zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie.  Z przedmiotowych akt wynika, że Ryszard W. został skazany wyrokiem Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym z dnia 19 lutego 1953 r. w Katowicach na karę 12 miesięcy obozu pracy. Kara została w całości darowana na mocy amnestii za czyn z art. 22  dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, polegający na publicznym wygłoszeniu w trakcie tzw „masówki” z okazji 1 maja oświadczenia o udziale żołnierzy polskich w walkach we Włoszech i Francji, co, stanowiąc informację prawdziwą co do swej treści, skutkowało niemożliwością przedstawienia mu takiego zarzutu, albowiem wskazany przepis penalizował rozpowszechnianie jedynie informacji fałszywych.

3. Śledztwo w sprawie  zbrodni komunistycznej, stanowiącej także zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej z przyczyn politycznych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - pracowników Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Będzinie w okresie od marca do czerwca 1945 r. polegającej na przekroczeniu uprawnień wobec Janiny L. w związku z prowadzoną przez nią działalnością niepodległościową poprzez grożenie zastrzeleniem jej i członków jej rodziny w ramach prowadzonego śledztwa w celu zmuszenia jej do składania określonych zeznań zaś działanie przez to na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego  (S 39.2020.Zk). 

Śledztwo zostało wszczęte postanowieniem z dnia 07 lipca 2020 r. 

W toku śledztwa ustalono, że Janina L. została zatrzymana przez funkcjonariuszy PUBP Będzin  w związku z udzieleniem przez nią pomocy członkom AK poprzez przechowywanie broni. W trakcie rozprawy przed Sądem Wojewódzkim w  Katowicach Janina L. podniosła, że w trakcie śledztwa dopuszczano się względem niej niedozwolonych metod śledczych w postaci grożenia zastrzeleniem jej i jej najbliższej rodziny. Postanowieniem z dnia 24 września 1998 r. Sąd Wojewódzki w Katowicach zasądził na jej rzecz odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej w formie stosowania represji na osobie, polegającej na naruszeniu prawa do nietykalności cielesnej i prawa do humanitarnego traktowania w trakcie tymczasowego aresztowania, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej w okresie od 03 listopada 1951 r. do 24 lutego 1955 r. w Katowicach przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego – Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, polegającej na przekroczeniu uprawnień i bezprawnym pozbawieniu wolności na okres powyżej 7 dni Jana B., pomimo braku podstaw formalno – prawnych, połączonego ze szczególnym udręczeniem, poprzez fizyczne i psychiczne znęcanie się w czasie śledztwa, w celu zmuszenia do złożenia określonej treści wyjaśnień, w toku postępowania karnego zakończonego w dniu 19 marca 1952 roku wyrokiem b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach sygn. Sr 133/52, co stanowiło formę poważnego prześladowania z powodu jego działalności opozycyjnej w ramach organizacji „Korpus Wojska Polskiego” ( S 40.2020.Zk).

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 30 lipca 2020 r.

W ramach śledztwa prowadzona jest obszerna kwerenda archiwalna. Trwają ustalenia zmierzające do odnalezienia najbliższej rodziny Jana B.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej także zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej z przyczyn politycznych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego będących pracownikami Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rybniku w okresie od 11 czerwca do 25 lipca 1952 r. w Rybniku polegającej na znęcaniu się nad Antonim P. poprzez bicie w celu wymuszenia na nim składania określonych wyjaśnień w związku z prowadzoną przez niego działalnością niepodległościową (S 46.2020.Zk).

Śledztwo zostało wszczęte postanowieniem z dnia 28 lipca 2020 r.

W  toku śledztwa ustalono, że Antoni P. został skazany za udział w związku, którego istnienie miał stanowić tajemnice dla władz państwowych. W trakcie rozprawy przed Sądem Wojewódzkim w Katowicach Antoni P. podniósł, że w trakcie śledztwa dopuszczano się względem niego niedozwolonych metod śledczych  w postaci bicia. Fakt prowadzenia z jego udziałem czynności w śledztwie prowadzonym przez PUBP w Rybniku został potwierdzony w ujawnionych aktach archiwalnych. Postanowieniem z dnia 20 lutego 1996 r. Sąd Wojewódzki w Katowicach zasądził na jego rzecz odszkodowanie za niesłuszne skazanie. 

6. Śledztwo w sprawie :

1. zbrodni komunistycznej, stanowiącej także zbrodnię przeciwko ludzkości, w postaci bezprawnego pozbawienia wolności na okres powyżej 7 dni, popełnionej z przyczyn politycznych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, polegającej na przekroczeniu uprawnień przez sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach, poprzez niesłuszne skazanie Jerzego B. karę 3 lat więzienia wyrokiem z dnia 21 czerwca 1946 r., sygn. R 470/46, co stanowiło represję z powodu opozycyjnej działalności wobec ówczesnych władz.

2. zbrodni komunistycznej, stanowiącej także zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na fizycznym znęcaniu się funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Będzinie nad zatrzymanym Jerzym B., poprzez stosowanie wobec niego różnych form przemocy fizycznej i psychicznej w postaci bicia i innych, w okresie od listopada 1945 r. do maja 1946 r., co stanowiło naruszenie jego prawa do nietykalności cielesnej i humanitarnego traktowania oraz represję z powodu opozycyjnej działalności wobec ówczesnych władz (S 71.2020.Zk).

Śledztwo zostało wszczęte dnia 06 października 2020 r.

Aktualnie w trakcie śledztwa trwają oględziny akt osobowych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Jednocześnie dokonywane są oględziny akt osobowych wojskowych sędziów i prokuratorów.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej także zbrodnię przeciwko ludzkości, w postaci bezprawnego pozbawienia wolności na okres powyżej 7 dni, popełnionej z przyczyn politycznych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, polegającej na przekroczeniu uprawnień przez sędziów Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, poprzez niesłuszne skazanie Barbary N. z d. G. na karę 4 lat więzienia wyrokiem z dnia 8 czerwca 1953 r., sygn. IV K 131/53, za przestępstwo z art. 23 dekretu z 13 czerwca 1946 r., co stanowiło represję z powodu jej opozycyjnej działalności wobec ówczesnych władz (S 73.2020.Zk)

Śledztwo zostało wszczęte dnia 23 października 2020 r.

Aktualnie trwa obszerna kwerenda archiwalna. Oględzinom poddawane są akta osobowe  sędziów i prokuratorów.         
                                       

Zbrodnie nazistowskie.

1. Śledztwo w sprawie zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości popełnionej w kwietniu i maju 1940 r. na terenie rejencji katowickiej przez naruszenie prawa międzynarodowego przez przedstawicieli władzy państwa niemieckiego, w szczególności przez funkcjonariuszy policji, z motywów narodowościowych i politycznych, w celu wyniszczenia grupy narodowościowej i politycznej, a polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności w ramach zorganizowanej akcji w celu wyniszczenia polskich elit około kilku tysięcy osób, nie mniej niż 1139, w szczególności działaczy politycznych, powstańców śląskich, działaczy organizacji społecznych, nauczycieli, sędziów, księży katolickich i umieszczeniu w ich w obozach koncentracyjnych w Dachau, Mauthausen-Gusen i innych, gdzie zostali poddani okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu (S 51.2018.Zn).

Postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2018 r. podjęto umorzone śledztwo S 88.2010.Zn.

Konieczność kontynuowania zakończonego wcześniej postępowania w tej sprawie wynika
z nowych ustaleń, zgodnie, z którymi istnieje możliwość ustalenia imiennej listy aresztowanych w ramach „Inteligenzaktion”. W pięciu transportach zostali oni wysłani do KL Dachau. Transport z dnia 09 kwietnia 1940 r. liczył 69 osób, transport z dnia 14 kwietnia 1940 r. - 874 osoby, transport z dnia 28 kwietnia 1940 r. - 762 osoby, transport z dnia 05 maja 1940 r. 735 osób, transport z dnia 26 maja 1940 r. - 726 osób. Łącznie ok. 3166 osób. Na obecnym etapie postępowania ustalono również, że w ramach „Inteligenzaktion” pozbawiono wolności 72 kobiety i umieszczono w KL Ravensbrück. Trwają kwerendy archiwalne i internetowe oraz przesłuchania świadków zmierzające do ustalenia okoliczności aresztowania i losów ofiar tej zbrodni.

2. Śledztwo w sprawie 1. zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów w celu wsparcia polityki III Rzeszy, popełnionej poprzez naruszenie prawa międzynarodowego z motywów narodowościowych i politycznych przez funkcjonariuszy policji i gestapo polegającej na pozbawieniu wolności w okresie od września 1939 r. do grudnia 1939 r. w Bielsku, Cieszynie, Skrochowicach Antoniego H., Gustawa M. oraz od września 1939 r. do grudnia 1939 r. w Chorzowie, Katowicach, Skrochowicach między innymi: Jana B., Jana G., Karola B., Wiktora S., Aleksandra W. na czas przekraczający 7 dni i ze szczególnym udręczeniem, 2. w sprawie zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów w celu wsparcia polityki III Rzeszy, popełnionej poprzez naruszenie prawa międzynarodowego z motywów narodowościowych i politycznych przez funkcjonariuszy policji i gestapo polegającej na pozbawieniu wolności Michała Ż. w okresie od września 1939 r. do 16 października 1939 r. w Bielsku, Skrochowicach na czas przekraczający 7 dni i ze szczególnym udręczeniem i spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu poprzez pobicie go w wyniku czego zmarł, 3. w sprawie zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów w celu wsparcia polityki III Rzeszy, popełnionej poprzez naruszenie prawa międzynarodowego z motywów narodowościowych i politycznych przez funkcjonariuszy policji i gestapo polegającej na pozbawieniu wolności Aleksandra W. w okresie od września 1939 r. do 16 października 1939 r. w Chorzowie, Skrochowicach na czas przekraczający 7 dni i ze szczególnym udręczeniem i spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu poprzez pobicie go w wyniku czego zmarł, 4. zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości stanowiącej udział w masowym zamachu skierowanym przeciwko Polakom, w celu wsparcia polityki III Rzeszy, popełnionej poprzez naruszenie prawa międzynarodowego z motywów narodowościowych i politycznych przez funkcjonariuszy policji i bielskiej placówki gestapo w tym Kurta Mullera prowadzących przesłuchania w okresie od dnia 7 lipca 1941 r. w Bielsku gdzie stosowano wobec Stanisława G. przemoc celem uzyskania przyznania się do udziału w ruchu oporu, 5. zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości stanowiącej udział w masowym zamachu skierowanym przeciwko Polakom, w celu wsparcia polityki III Rzeszy, popełnionej poprzez naruszenie prawa międzynarodowego z motywów narodowościowych i politycznych przez funkcjonariuszy policji i bielskiej placówki gestapo w tym Kurta Mullera prowadzących przesłuchania w styczniu 1944 r. w Bielsku gdzie stosowano wobec Romana B. przemoc celem uzyskania przyznania się do udziału w partyzantce, 6. zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości stanowiącej udział w masowym zamachu skierowanym przeciwko Polakom, w celu wsparcia polityki III Rzeszy, popełnionej poprzez naruszenie prawa międzynarodowego z motywów narodowościowych i politycznych przez funkcjonariuszy policji i bielskiej placówki gestapo w tym Kurta Mullera prowadzących przesłuchania w styczniu 1944 r. w Bielsku gdzie stosowano wobec Franciszka K. przemoc celem uzyskania przyznania się do udziału w partyzantce. (S 17.2020.Zn)

Śledztwo zostało wszczęte postanowieniem z dnia 26 marca 2020 r. Śledztwo zainicjowano w oparciu o zeznania mieszkańca Bielska Antoniego H. złożone5 lutego 1971 r. oraz wspomnienia Wiktora S. pozyskane z Archiwum Akt Nowych Zespół 2/1333/0 Obozy koncentracyjne. W zabudowaniach nieczynnej cukrowni, a później wytwórni skrobi w Skrochowicach między Opawą a Karniowem latem 1939 r. Niemcy założyli obóz koncentracyjny, gdzie we wrześniu i październiku 1939 r. osadzono aresztowanych Polaków inteligencję, duchownych i powstańców śląskich. Obóz funkcjonował do końca 1939 r., kiedy to więźniów częściowo zwolniono, a częściowo skierowano do innych obozów koncentracyjnych. Czechosłowacka SNB prowadziła śledztwo zakończone skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko funkcjonariuszom obozu w tym komendanta Heinricha Jöckela.

W ramach prowadzonego śledztwa ustalani są pokrzywdzeni pozbawieni wolności w tym obozie, zwrócono się do strony czeskiej o nadesłanie akt procesu przeciwko członkom załogi obozu.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości i zbrodnię wojenną, stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów, podjętych w celu wykonania polityki III Rzeszy, dokonanej z naruszeniem prawa międzynarodowego wobec ludności cywilnej obszaru okupowanego, w celu wyniszczenia polskiej grupy narodowościowej, popełnionej przez przedstawicieli władzy państwa niemieckiego – funkcjonariuszy posterunku żandarmerii placówki w Świętej Annie, polegającej na pozbawieniu życia przez zastrzelenie w dniu 11 września 1943 r. we wsi Dąbrowa Zielona powiat Radomsko 6 obywateli polskich: Stanisłąwa G., Ignacego W., Mieczysława W. i Henryka W. oraz w dniu 09 października 1943 r. we wsi Dąbrowa Zielona powiat Radomsko Stanisława Z. i Mariana G.  (S 50.2020.Zn )

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 r podjęto zawieszone śledztwo b. Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi sygn. akt Ds 337/67 (Wz 4.2018)

Aktualnie w ramach śledztwa prowadzona jest obszerna kwerenda archiwalna.

4.  Śledztwo w sprawie zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów w celu wsparcia polityki III Rzeszy, popełnionej poprzez naruszenie prawa międzynarodowego z motywów narodowościowych i politycznych przez funkcjonariuszy policji i katowickiej placówki gestapo, prokuratora oraz sędziów nieustalonego sądu, dokonujących zatrzymania, aresztowania i skazania, w następstwie czego pozbawiono wolności Bonifacego B. w okresie od 8 listopada 1939 r. do 30 kwietnia 1940 r. w Katowicach, Brzegu i Strzelcach Opolskich na czas przekraczający 7 dni i ze szczególnym udręczeniem (S 52.2020.Zn).

Śledztwo zostało wszczęte postanowieniem z dnia 15 lipca 2020 r.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż Bonifacy B. ur. 25 maja 1879 r. w Kobiernie, mieszkaniec Żor pow. Rybnik, aptekarz, uczestnik Powstań Śląskich, działacz Plebiscytowy, Poseł na sejm II RP, w listopadzie 1939 r. został aresztowany w Żorach przez gestapo. Przebywał w więzieniu w Katowicach, Brzegu i Strzelcach Opolskich gdzie zmarł 3 kwietnia 1940 r. Było prowadzone p-ko niemu postępowanie przed niemieckim sądem. Bonifacy B. figuruje w Specjalnej Księdze Gończej dla Polski. W ramach prowadzonego śledztwa podejmowane są czynności mające na celu odszukanie wyroku skazującego Bonifacego B.

5.  Śledztwo w zbrodni wojennych, będących zbrodniami przeciwko ludzkości, stanowiących jeden z powtarzających się zamachów, podjętych w celu wykonania polityki państwa niemieckiego, popełnionej przez jego funkcjonariuszy z powodu przynależności do określonej grupy narodowościowej, polegającej na pozbawieniu wolności na czas przekraczający 7 dni i ze szczególnym udręczeniem i poddaniu okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu Stefana W., Janiny W., Zbigniewa W. i Danuty N. - W., w okresie od października 1941 roku do stycznia 1945 roku poprzez uwięzienie ich w Więzieniu w Częstochowie oraz w obozach koncentracyjnych w Ravensbruck, Majdanku i Oświęcimiu  (S 59.2020.Zn).

Postanowieniem z dnia 28 lipca 2020 r. wyłączono materiały z akt S 28.2020.Zk.

Aktualnie w ramach śledztwa prowadzona jest obszerna kwerenda archiwalna.

 

 

 

do góry