Nawigacja

Видання IPN укр

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

Intelligenzaktion – OKŚZpNP w Katowicach poszukuje osób mogących uzupełnić informacje o aresztowanych

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach kontynuuje śledztwo w sprawie zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, popełnionej w kwietniu i maju 1940 r. na terenie rejencji katowickiej przez naruszenie prawa międzynarodowego przez przedstawicieli władzy państwa niemieckiego, w szczególności przez funkcjonariuszy policji, z motywów narodowościowych i politycznych, w celu wyniszczenia grupy narodowościowej i politycznej, a polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności w ramach zorganizowanej akcji w celu wyniszczenia polskich elit około kilku tysięcy osób, nie mniej niż 1139, w szczególności działaczy politycznych, powstańców śląskich, działaczy organizacji społecznych, nauczycieli, sędziów, księży katolickich, i umieszczeniu w ich w obozach koncentracyjnych w Dachau, Mauthausen-Gusen i innych, gdzie zostali poddani okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu. Obecnie ustalono, iż aresztowani zostali wysłani do KL Dachau w pięciu transportach. Transport z dnia 9.04.1940 r. – 69 osób, transport z dnia 14.04.1940 r. – 751 osoby, transport z dnia 28.04.1940 r. – 762 osoby, transport z dnia 5.05.1940 r. – 735 osób, transport z dnia 26.05.1940 r. – 726 osób.

W bazie danych do śledztw publikujemy pełną listę osób osadzonych w KL Dachau w dniu 14.04.1940 r.  ► Intelligenzaktion – osadzeni w KL Dachau 14 kwietnia 1940

Wszystkie osoby posiadające informacje, mogące uzupełnić informacje o aresztowanych proszone są o kontakt listowny bądź telefoniczny z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach (ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice, tel. 32 2070203).

do góry