Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

OKŚZpNP w Szczecinie poszukuje osób posiadających informacje o rozstrzelaniu ok. 100 żołnierzy WP we wrześniu 1939 w okolicach Kobrynia

Oddziałowa  Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie – Delegatura IPN w Gorzowie Wlkp. prowadzi śledztwo nr S 47.2016.Zk w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, dotyczącej zabójstw przy użyciu broni palnej w drugiej połowie września 1939 r. w okolicach Kobrynia, na terenie folwarku  Łoziaty (Aziaty) oraz we wsi Syczewo – woj. poleskie, przez żołnierzy Armii Czerwonej i wspomagającą ich miejscową ludność około 100 nieuzbrojonych żołnierzy WP, w tym jednego oficera o nieustalonej tożsamości. Żołnierze mieli kwaterować we wsi Syczewo. Według przesłuchanego świadka w trakcie rozformowania jednostki, gdy polscy żołnierze pozbyli się uzbrojenia, topiąc je w rzece, zostali zaatakowani przez miejscową ludność i wezwanych żołnierzy sowieckich. We wsi został wówczas zastrzelony oficer WP. Natomiast pozostali zatrzymani żołnierze WP w liczbie około 100 osób zastali rozstrzelani przez żołnierzy sowieckich oraz pomagających im miejscowych mężczyzn w pobliżu folwarku Łoziaty (Aziaty). Ciała rozstrzelanych pochowano w zbiorowej mogile.

Wszystkie osoby posiadające informacje na temat opisanej zbrodni komunistycznej, będącej przedmiotem śledztwa sygn. akt S 47.2016.Zk, w tym bezpośredni świadkowie tych wydarzeń, jak też  członkowie  rodzin rozstrzelanych wówczas polskich żołnierzy, proszone są o kontakt listowny bądź telefoniczny z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie – Delegatura IPN w Gorzowie Wlkp. (proszę powołać się na sygnaturę sprawy S 47.2016. Zk).

W zainteresowaniu prokuratora prowadzącego w/w postępowania pozostają również wszelkie dokumenty odnoszące się do tematyki opisanego powyżej śledztwa. 

Szczecin, 3 stycznia 2017 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Szczecinie

prokurator Marek Rabiega

Adres:  
Instytut Pamięci Narodowej 
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Szczecinie – Delegatura IPN w Gorzowie Wlkp. 
ul. Jagiellończyka nr  4 
66-400 Gorzów Wlkp.
telefon do sekretariatu: (95) 718 28 62

do góry