Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

OKŚZpNP w Poznaniu poszukuje osób posiadających informacje w sprawie dokonania w latach 1939-1945 zabójstw i innych form eksterminacji ludności polskiej zamieszkującej na terenie Ziemi Złotowskiej

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi śledztwo o sygnaturze S 43/09/Zn w sprawie zbrodni nazistowskich stanowiących zbrodnie przeciwko ludzkości, polegających na popełnieniu przez funkcjonariuszy hitlerowskich w latach 1939-1945 zabójstw i innych form eksterminacji ludności polskiej zamieszkującej na terenie Ziemi Złotowskiej – to jest o przestępstwa z art. 1 pkt 1 dekretu o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o telefoniczny (względnie listowny) kontakt  z Oddziałową Komisją w Poznaniu mieszkańców wymienionej okolicy, pokrzywdzonych opisanymi na wstępie zbrodniami, krewnych ofiar, świadków zdarzeń lub osoby mające istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano.

Korespondencję prosimy kierować na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 61 – 487 Poznań,  ul. Rolna 45a, numer telefonu: 61 8356 906 lub 61 8356 911, fax 61 8356 907.

Poznań, dnia 30 lipca 2015 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu
prokurator Józef Krenz

do góry