Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

Komunikat OKŚZpNP w Gdańsku w sprawie zgłaszania się pokrzywdzonych i świadków w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie znęcania się nad więźniarkami osadzonymi w Więzieniu Karnym w Inowrocławiu w latach 1952–1955

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku zawiadamia, iż prowadzi śledztwo o sygn. akt S 27/12/Zk w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na znęcaniu się w okresie od 1952 do 1955 roku na terenie Więzienia Karnego w Inowrocławiu nad osadzonymi tam kobietami, odbywającymi kary pozbawienia wolności orzeczone na mocy prawomocnych wyroków sądowych, przez funkcjonariuszki Służby Więziennej sprawujące nad nimi bezpośredni nadzór, co stanowiło represje i poważne prześladowania z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, stanowiącej opozycję do ówczesnej władzy.

W związku z tym osoby pokrzywdzone, które dotąd nie były przesłuchane w toku postępowania i nie uzyskały statusu pokrzywdzonego lub krewni nieżyjących pokrzywdzonych oraz świadkowie tamtych wydarzeń, który dotąd nie złożyli zeznań w śledztwie, proszeni są o zgłaszanie się do Oddziałowej Komisji w Gdańsku, celem złożenia zeznań, telefonicznie – nr tel. 52-325-95-04 lub listownie na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-135 Bydgoszcz.

Prosimy o powoływanie się na sygnaturę akt sprawy S 27/12/Zk.

Gdynia, dnia 30 października 2014 r. 

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku
prok. Maciej Schulz

do góry