Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

Komunikat OKŚZpNP we Wrocławiu z prośbą o zgłaszanie się mieszkańców byłego powiatu Gródek Jagielloński w związku z prowadzonym śledztwem dot. ludobójstwa na tym terenie

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu prowadzi śledztwo o sygn. S.73/02/Zi w sprawie dopuszczenia się przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939–1945 na terenie dawnego powiatu GRÓDEK JAGIELLOŃSKI, woj. lwowskie, zbrodni ludobójstwa na obywatelach polskich w celu wyniszczenia w części polskiej grupy narodowej, tj. o przestępstwa z art. 118 §1 kk.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o telefoniczny, względnie listowny, kontakt  z wrocławską Komisją byłych mieszkańców powiatu GRÓDEK JAGIELLOŃSKI, pokrzywdzonych opisanymi na wstępie zbrodniami lub mających istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano w toku wspomnianego śledztwa.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu mieści się przy ul. Paprotnej 14, numery telefonów: 071 335 86 80 lub 071 335 86 81.

do góry