Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

Komunikat OKŚZpNP we Wrocławiu z prośbą o zgłaszanie się mieszkańców byłych powiatów Mościska i Jaworów w związku z prowadzonym śledztwem dot. ludobójstwa na tym terenie

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu prowadzi śledztwo o sygn. S.79/09/Zi w sprawie zbrodni ludobójstwa, popełnionych w okresie od 1943 r. do 1945 r. przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach polskich – mieszkańcach byłych powiatów : MOŚCISKA i JAWORÓW, woj. lwowskie – tj. o przestępstwa z art. 118 §1k.k.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o telefoniczny (względnie listowny) kontakt  z wrocławską Komisją byłych mieszkańców wymienionych powiatów, pokrzywdzonych opisanymi na wstępie zbrodniami lub mających istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu mieści się przy ul. Paprotnej nr 14, numery telefonów: 71 335 86 80 lub 71 335 86 81.

do góry