Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

OKŚZpNP w Poznaniu prosi o kontakt osoby posiadające informacje na temat zamordowania w listopadzie 1939 r. przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego około 1000 pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Owińskach.

S. 83/13/Zn   

W związku z prowadzonym przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Nardowi Polskiemu w Poznaniu śledztwem o sygn. S.83/13/Zn  w sprawie zamordowania w listopadzie 1939 r. przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego około 1000 pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Owińskach,  to jest o przestępstwo z artykułu 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego  (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej Nr 69 poz. 377 z 1946 roku), poszukiwane są osoby posiadające informacje na temat zbrodni nazistowskiej będącej przedmiotem śledztwa o sygn. akt S 83/13/Zn, w tym przede wszystkim członkowie rodzin pomordowanych oraz świadkowie opisanych wydarzeń. W zainteresowaniu prokuratora prowadzącego przedmiotowe postępowanie pozostają również wszelkie dokumenty odnoszące się do tematyki opisanego powyżej śledztwa.   

Pokrzywdzeni, krewni ofiar opisanej zbrodni oraz świadkowie tych zdarzeń, a także osoby posiadające wiadomości w przedmiotowej sprawie, uprzejmie proszeni są o kontakt pisemny pod adresem: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 61-487 Poznań, ul. Rolna 45a lub telefoniczny – tel. 61/835 69 06 lub 61/835 69 13 

Prosimy powołać się na sygnaturę sprawy S 83/13/Zn.

 Poznań, dnia 4 marca 2014 r.

Z up. Naczelnika
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu
Prok. Mirosław Więckowiak

do góry