Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

Prokurator OKŚZpNP w Szczecinie podjął na nowo umorzone śledztwo w sprawie zamordowania przez funkcjonariuszy III Rzeszy w zamku Hartheim w pobliżu Linzu (Austria) obywateli polskich

W dniu  5 lutego 2014 roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie podjął na nowo umorzone śledztwo dotyczące zbrodni nazistowskiej, dokonanej przez funkcjonariuszy III Rzeszy w ośrodku eutanazji mieszczącym się w zamku Hartheim w Alkoven, w pobliżu Linzu w Austrii, poprzez zamordowanie od 2 kwietnia 1940 r. do połowy grudnia 1944 r. bliżej nieustalonej liczby obywateli polskich, nie mniejszej niż 1143 osoby, poprzez ich uśmiercenie w komorze gazowej, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r. Nr 69, poz. 377) w zw. z art. 1 ust. 1 lit. a ustawy z 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP.

Przedmiotowe śledztwo zostało umorzone 2 grudnia 2009 r. wobec wyczerpania wszelkiej dostępnej inicjatywy dowodowej.

Po umorzeniu postępowania na skutek prowadzonych kwerend materiałów archiwalnych ujawniono nieznaną dotychczas listę osób zamordowanych w Hartheim w okresie od 5 maja 1944 r. do 29 grudnia 1944 r. Lista ta zawiera szereg nazwisk, w tym około 458 polsko brzmiących, co może świadczyć, że ofiarami byli obywatele polscy. Ponadto lista ta wskazuje na dłuższy niż dotychczas zdołano ustalić okres dokonywania zabójstw w Hartheim. Szczegółowa lista nowych nazwisk stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

LISTA

W związku z powyższym zaszła konieczność podjęcia na nowo umorzonego wcześniej śledztwa, w celu wykonania nowych czynności procesowych, zmierzających do dokonania dalszych ustaleń faktycznych w przedmiotowym śledztwie, a w szczególności ustalenia kolejnych osób pokrzywdzonych.

Wszystkie osoby, które rozpoznają na liście nazwiska swoich bliskich, proszone są o zgłoszenie tego Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie ul. Piotra Skargi 14 pisemnie lub telefonicznie (tel. 91 312 94 03), ewentualnie mailowo na adres: marek.rabiega@ipn.gov.pl    

Dariusz Wituszko
Naczelnik OKŚZpNP w Szczecinie

do góry