Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

Komunikat OKŚZpNP we Wrocławiu o zawieszeniu śledztwa w sprawie zbrodni ludobójstwa popełnionych w okresie od 1939 r. do 1945 r. przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach polskich, na terenie byłego powiatu Radziechów, woj. tarnopolskie

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że prokurator Komisji w dniu 21 listopada 2013 r. zawiesił  śledztwo  S 82/09/Zi – w sprawie zbrodni ludobójstwa popełnionych w okresie od 1939  roku do 1945 roku przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach polskich na terenie byłego powiatu Radziechów, województwo tarnopolskie, tj. o czyn z art. 118§1kk. Powodem zawieszenia jest oczekiwanie na realizację wniosku o zagraniczną pomoc prawną od strony rosyjskiej.

Jednocześnie tutejsza Komisja zwraca się z kolejną prośbą o zgłaszanie się pod niżej wskazany adres osób dotąd nieprzesłuchanych, które posiadają wiedzę w przedmiocie zbrodni popełnionych na osobach im bliskich przez nacjonalistów ukraińskich na terenie powiatu Radziechów, woj. tarnopolskie. 

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
we Wrocławiu
ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
Tel. 071-335-86-80 lub 335-86-81

Pouczenie

Pokrzywdzonym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy oraz zwrócenia się do prokuratora w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia, o doręczenie odpisu postanowienia i złożenia pisemnego zażalenia na postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy ( art. 131§ 2 i 3, 306§1, 465§1, 428§1 w zw. z art. 465§1 kpk.).

Zażalenie na postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia/doręczenia odpisu postanowienia i jest zwity.

Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne ( art. 122 i 460 kpk).

do góry