Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

OKŚZpNP w Szczecinie poszukuje osób posiadających informacje w sprawie eksterminacji przez funkcjonariuszy III Rzeszy w l. 1939–1942 w obozie Kreuzsee k. Rzepina (Reppen) żydowskich robotników przymusowych, pracujących przy budowie autostrady Berlin-Świec

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie prowadzi śledztwo nr S 70/12/Zn w sprawie eksterminacji przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1942 w obozie Kreuzsee koło Rzepina (Reppen) żydowskich robotników przymusowych, pracujących przy budowie autostrady Berlin-Świecko, obecnie woj. lubuskie, tj. o przestępstwo określone w art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

Ustalono, iż powyższym obozem administrowała Dyrekcja Budowy Autostrad w Berlinie (RAB), w związku z czym obóz określano oficjalnie, jako RAB Lager Kreuzsee bei Reppen. Od grudnia 1940 r. do połowy 1942 r. nazistowskie władze okupacyjne skierowały do wzmiankowanego obozu około 7400 Żydów z Łodzi, głównie z tamtejszego Getta oraz z tzw. Generalnej Guberni. Poza Kreuzsee rozmieszczano ich także w podobozach zlokalizowanych w miejscowościach Rogoziniec (Rogsen), Brójce (Brätz), Boczów (Bottschow), Pniów (Pinnow), Torzym (Sternberg) i innych, w rejonie planowanego przebiegu autostrady, w kierunku na Poznań. W samym Rzepinie obozy pracy dla Żydów z łódzkiego Getta istniały przy firmach Carl Plottner, Carl Rose, Carl Weiss oraz Otto Conrad z Berlina.

Większość robotników przymusowych została następnie przetransportowana do obozów koncentracyjnych lub zakładów przemysłowych produkujących na potrzeby III Rzeszy, zaś więźniów niezdolnych do pracy zabijano w latach 1941–1943 na miejscu, w przewoźnych komorach gazowych, zainstalowanych na samochodach ciężarowych.

Osoby posiadające informacje na temat zbrodni nazistowskiej, będącej przedmiotem śledztwa sygn. akt S 70/12/Zn, w tymi więźniowie obozu pracy w Kreuzsee bei Reppen, członkowie ich rodzin oraz świadkowie opisanych wydarzeń, proszone są o kontakt listowny bądź telefoniczny z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie (proszę powołać się na sygnaturę sprawy S 70/12/Zn).

W zainteresowaniu prokuratora prowadzącego przedmiotowe postępowanie pozostają również wszelkie dokumenty odnoszące się do tematyki opisanego powyżej śledztwa.

Adres:
Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie,
ul. P. Skargi 14, 71- 422 Szczecin
telefon: 091 312 94 03 lub 312 94 06,
fax: 091 312 94 05

Z up. Naczelnika
Prokurator OKŚZpNP w Szczecinie
Iwona Chamionek

do góry