Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

OKŚZpNP w Warszawie prosi o kontakt rodziny ofiar oraz osoby posiadające informacje na temat zbrodni nazistowskiej zabójstwa ponad 100 żołnierzy AK II Kompanii „Starży” w dniu 2 sierpnia 1944 r. na polu koło Lasku Boernerowskiego

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie prowadzi śledztwo sygn. akt S 45/09/Zn w sprawie zabójstwa ponad 100 żołnierzy AK II Kompanii „Starży”, dokonanego w dniu 2 sierpnia 1944 r. na polu koło Lasku Boernerowskiego. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledztwa, zabójstw na żołnierzach 2 Kompanii AK dokonali żołnierze ukraińscy z niemieckich oddziałów pomocniczych Wehrmachtu oraz oddziały złożone z żołnierzy niemieckich stacjonujących w Boernerowie.   

Osoby posiadające informacje na temat zbrodni nazistowskiej, będącej przedmiotem śledztwa sygn. akt S 45/09/Zn, w tym w szczególności członkowie rodzin osób zabitych, dotychczas nie przesłuchani w toku trwającego postępowania, proszone są o kontakt listowny bądź telefoniczny z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie (proszę powołać się na sygnaturę sprawy S 45/09/Zn).

W zainteresowaniu prokuratora prowadzącego w/w postępowania pozostają również wszelkie dokumenty odnoszące się do tematyki śledztwa opisanego powyżej.

Adres:
Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie
00-207 Warszawa,
pl. Krasińskich 2/4/6

Faks: 022 530 90 84

Kontakt telefoniczny:
nr tel. bezpośrednio do prokuratora prowadzącego sprawę 022 530 86 06,
sekretariat nr tel. 022 530 86 26, 022 530 86 49.

E-mail: jolanta.chankowska@ipn.gov.pl

Prokurator Piotr Dąbrowski
Naczelnik OKŚZpNP
w  Warszawie
 

do góry