Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

OKŚZpNP w Białymstoku poszukuje osób posiadających informacje o osobach narodowości litewskiej z terenu gminy Puńsk, Szypliszki, Krasnopol, Sejny, zatrzymanych w lipcu 1945 przez funkcjonariuszy ZSRR podczas „Obławy Augustowskiej”

S 69/01/Zk

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, prosi o kontakt osoby posiadające informacje na temat dokonanych przez funkcjonariuszy ZSRR zabójstw w lipcu 1945 roku osób narodowości litewskiej pochodzących z terenu gminy Puńsk, Szypliszki, Krasnopol, Sejny zatrzymanych podczas „Obławy Augustowskiej”, przeprowadzonej na terenach powiatów sejneńskiego, augustowskiego, suwalskiego, sokólskiego, województwa podlaskiego.

Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych będących nadto zbrodniami przeciwko ludzkości w postaci zabójstw w lipcu 1945 roku, w nieustalonym miejscu około 600 osób zatrzymanych na terenach powiatów sejneńskiego, augustowskiego, suwalskiego, sokólskiego, województwa podlaskiego, podczas tzw. „Obławy Augustowskiej” dokonanej przez żołnierzy Kontrwywiadu Wojskowego „Smiersz” Trzeciego Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej, przy współudziale funkcjonariuszy polskich organów Bezpieczeństwa Publicznego, funkcjonariuszy polskich organów Milicji Obywatelskiej oraz żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego – to jest o czyny z artykułu 118 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny.

W toku śledztwa ustalono, iż w okresie lipca 1945 roku funkcjonariusze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 514 osób zatrzymanych podczas „Obławy Augustowskiej”, określanych jako cyt. „Litwini”, przekazali funkcjonariuszom Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oraz funkcjonariuszom Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa Państwowego Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Los tych osób nie jest znany. Nie można wykluczyć, iż podane wyżej osoby określane jako cyt. „Litwini” – to także osoby narodowości litewskiej z terenu gminy Puńsk, Szypliszki, Krasnopol i Sejny województwa podlaskiego.

W związku z powyższym osoby posiadające informacje o osobach narodowości litewskiej pochodzących terenu gminy Puńsk, Szypliszki, Krasnopol i Sejny województwa podlaskiego, zatrzymanych w lipcu 1945 roku przez funkcjonariuszy ZSRR na terenie powiatów sejneńskiego, augustowskiego, suwalskiego, sokólskiego, województwa podlaskiego – proszone są o kontakt listowny bądź telefoniczny z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku (proszę powołać się na sygnaturę sprawy S 69/01/Zk).

Adres: Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Białymstoku
15-637 Białystok
ul. Warsztatowa 1 A
tel. 085.66.45.790, fax. 085.66.45.799
e-mail danuta.pawlowicz@ipn.gov.pl

Naczelnik OKŚZpNP w Białymstoku
Zbigniew Kulikowski

do góry