Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

OKŚZpNP w Szczecinie w związku z prowadzonym śledztwem prosi o kontakt osoby posiadające informacje o żołnierzach KOP internowanych w 1940 r. przez NKWD na terenie Łotwy

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w szczecinie prowadzi śledztwo o sygn. S 66/09/Zk w sprawie popełnienia zbrodni komunistycznej polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności w 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD, na terenie Łotwy żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy następnie zginęli w ZSRR- tj. o przestępstwo z art. 189 § 2 kk w zw. z art. 2 ust.1 ustawy o IPN-KŚZpNP.

W toku śledztwa ustalono, że we wrześniu 1939 roku cześć żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, biorąca udział w wojnie obronnej przedostała się na teren Łotwy, gdzie żołnierze KOP zostali internowani – głównie w obozach zlokalizowanych w miejscowościach: Libawa, Ulbrock, Litene, Lilaste.

Z chwilą rozpoczęcia radzieckiej okupacji Łotwy żołnierze KOP przebywający w obozach internowania zostali aresztowani i wywiezieni do obozów NKWD w ZSRR, w których zostali poddani postępowaniu śledczemu. Następnie część żołnierzy KOP została deportowana w głąb ZSRR.

Osoby posiadające informacje na temat zbrodni komunistycznej będącej przedmiotem śledztwa, w tym w szczególności członkowie rodzin żołnierzy KOP internowanych na trenie Łotwy, a następnie wywiezionych w głąb ZSRR, proszone są o kontakt listowny bądź telefoniczny z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie (proszę powołać się na sygnaturę sprawy S 66/09/Zk).

Dariusz Wituszko
Naczelnik OKŚZpNP w Szczecinie

Adres :
Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie
71-422 Szczecin
Ul. Piotra Skargi 14

Faks 91 312-94-05
Tel. 91 312-94-03
E-mail: izabela.pietryga@ipn.gov.pl

do góry