Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

OKŚZpNP w Łodzi poszukuje osób posiadających informacje w sprawie dokonania zabójstwa 32 osób w Łodzi w okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej

IPN Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi prowadzi śledztwo w sprawie pójścia na rękę władzy państwa niemieckiego przez nieustalonych sprawców poprzez wzięcie udziału w dokonaniu zabójstwa 32 osób w Łodzi, w bliżej nieustalonym okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31.08.1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy… (Dz. U. Z 1946 roku nr 69 poz. 377 z późniejszymi zmianami).

Szczątki ofiar odnaleziono w trzech mogiłach podczas prac archeologiczno-ekshumacyjnych, prowadzonych na byłym wojskowym poligonie Łódź-Brus w październiku ub. roku. Jedną z przyjętych hipotez śledztwa jest, że w trzecim grobie znajdują się szczątki osób, które zginęły w masowej egzekucji w dniu 23 listopada 1939 r. Wytypowane zostały osoby, które mogły zostać stracone przez okupanta w tym terminie. Wśród nich znaleźli się:

Cybulski Henryk – ur. 10 XI 1908 r.
Czarnik Julian – ur. 30 IV 1902 r.
Czerny Bronisław – ur. 26 VIII 1907 r.
Dressler Mechel – ur. 4 V 1906 r.
From Nullus Andrzej – ur. 4 VI 1891 r.
Gabrischak (vel Gabryniak lub Garyniak) Franciszek – ur. 22 XI 1897 r. w Karolewie, rolnik
Gembicki (vel Gębicki) Stanisław – ur. 7 III 1909 r. w Zgierzu, rolnik
Gumiński (vel Gumnik) Roman – ur. 28 II 1921 r. w Turzcu, robotnik
Kaczmarek Władysław – ur. 13 IX 1887 r.
Koplowicz Lajezer – ur. 4 VII 1899 r.
Kosziol (vel Kozioł )Piotr – ur. 1 VI 1906 r., robotnik
Kowalski Czesław – ur. 18 VII 1903r. lub 1912 r.
Kowalski Jan – ur. 23 VI 1885 r.
Kozłowski Stefan – ur. 23 XII 1908 r.
Krosiniewski (vel Krośniewski lub Krośniewicki) Lajb – ur. 27 IV 1908 r.
Luczkowski (vel Łuczkowski) Władysław – ur. 16 IV 1912 r.
Lewiński Kazimierz – ur. 27 XI 1905 r. lub 27 V 1911 r.
Lamprecht Wacław – ur. 26 VII 1906 r.
Piekarski Jan – ur. 21 XII 1908 r.
Pszonicki Piotr – ur. 7 X 1892 r. w Tuszynie, strażnik kolejowy
Sierota (vel Sierotka lubSierotta) Jan – 54 lata, ur. w Kocierzewie, gospodarz
Skotnicki Władysław – ur. 26 VII 1907 r.
Slodowicz (vel Słodowicz) Edward – ur. 3 X 1904 r.
Stansylawski (vel Stanisławski) Zygmunt – ur. 30 IV 1900 r.
Szemkowski (vel Szymkowski) Stanisław – ur. 17 III 1907 r. w Karolewie, rolnik
Witkowski Leon – ur. 1 V 1900 r. w Piotrkowie, rolnik
Witkowski Tadeusz – ur. 22 IV 1915 r.
Witkowski Zbigniew – ur. 26 V 1921 r.

W osobnych dwóch mogiłach odnalezione zostały szczątki 4 osób. Wytypowano, że mogą to być:

Hertel Filip – ur. 14 I 1908 r. w Łodzi, majster
Machlewicz Elli Leib – ur. 22 VI 1897 r. kupiec
Moliński Antoni – ur. 4 III 1873 r. w Krasnodębach, rolnik
Przybylski Eugeniusz – ur. 22 I 1909 r. urzędnik biurowy

Świadkowie powyższych zdarzeń, członkowie rodzin ofiar tej zbrodni oraz osoby posiadające istotne dla potrzeb śledztwa informacje proszone są o listowne, telefoniczne lub osobiste zgłoszenie się do siedziby tut. Komisji. Korespondencję prosimy kierować na adres:

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi,
90-440 Łódź ul. Piotrkowska 149, tel./fax 0 - 42 637-78-47
(mail: komisja.lodz@ipn.gov.pl)

do góry