Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

Apel w sprawie Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy!

W tym roku przypada 67. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji społeczny Komitet ds. Cmentarza Powstańców Warszawy przy Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej pragnie podzielić się radosną wiadomością z rodakami w kraju i zagranicą. Oto po 66 latach wytrwałych zabiegów i zmagań o przywrócenie narodowej pamięci tego szczególnego miejsca, przychodzi czas przełomu.

Wskutek porozumienia zawartego w tych dniach pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, Prezydentem m.st. Warszawy oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, dokonana zostanie renowacja i modernizacja największej nekropolii powstańczej Warszawy. To tu bowiem na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, złożono prochy żołnierzy Powstania oraz cywilnej ludności Warszawy. W tym miejscu łącznie spoczywa 104 tysiące poległych i pomordowanych. Na mocy zawartego porozumienia prace wchodzą obecnie w etap realizacji. Powróci na to miejsce należna mu symbolika religijna i powstańcza, powstanie Ściana Pamięci.

Znamy imiona i nazwiska zaledwie 3,5 tysiąca osób spośród 104 tysięcy. Dlatego zwracamy się do osób i instytucji zarówno w Polsce, jaki i poza jej granicami z gorącym apelem o wszelką pomoc i współdziałanie w wielkim dziele przywracania tożsamości bohaterom dotąd bezimiennym. Wszelkie informacje, przekazy rodzinne, zachowane być może, a dziś bezcenne relacje naocznych świadków powstańczych pochówków lub ekshumacji, kierować należy na adres:

Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa z dopiskiem POWSTANIE WARSZAWSKIE.

 

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa                Komitet ds. Cmentarza Powstańców Warszawy
                                                                                  przy Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Kontakt:
Wanda Traczyk-Stawska
tel. (022) 815 36 13
mail: barsiedl@gmail.com

do góry