Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

OKŚZpNP w Białymstoku prosi o kontakt świadków oraz osoby posiadające informacje o zbrodniach komunistycznych popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie (1945 i 1949 r.)

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące zbrodni komunistycznych popełnionych przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie a mianowicie w sprawie pozbawienia życia Stanisława Siedleckiego w listopadzie 1945 roku w Augustowie, pozbawienia życia Zygmunta Strzałkowskiego w grudniu 1945 roku w Augustowie oraz w sprawie zastrzelenia w dniu 13 października 1949 roku, w rejonie Klonowa, Czesława Kundy, Edwarda Łazarskiego i Bronisława Orłowskiego. W związku z powyższym członkowie rodzin ofiar tych zbrodni, świadkowie powyższych zdarzeń, a także osoby posiadające istotne dla potrzeb śledztwa informacje, w szczególności na temat grzebania ciał na terenie tzw. „Domu Turka” w Augustowie, proszone są o listowny lub telefoniczny kontakt z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku
ul. Warsztatowa 1A
15-637 Białystok
tel. 856645790
fax 856645799

do góry