Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

Poszukiwani świadkowie i osoby posiadające informacje o zbrodniach komunistycznych popełnionych w latach 1944–1956 na Polakach z dawnych powiatów grodzieńskiego i wołkowyskiego

Oddziałowa Komisja ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, polegających na pozbawieniu wolności, dokonywaniu zabójstw oraz przeprowadzania przesiedleń w głąb ZSRR w latach 1944–1956 Polaków z dawnych powiatów grodzieńskiego i wołkowyskiego.

Świadkowie powyższych zdarzeń, członkowie rodzin ofiar tych zbrodni oraz osoby posiadające istotne dla potrzeb śledztwa informacje, w szczególności osoby, które przebywały na zesłaniu na Syberii i w Kazachstanie od 1944 roku, proszone są o listowny lub telefoniczny kontakt z tut. Komisją.

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku
ul. Warsztatowa 1A
15-637 Białystok
tel. 856645790
fax 856645799

do góry