Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

Poszukiwani świadkowie bądź osoby posiadające informacje w sprawie egzekucji 40 mężczyzn w Łodzi w listopadzie 1939 r.

Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi prowadzi śledztwo w sprawie pójścia na rękę władzy państwa niemieckiego przez funkcjonariuszy niemieckich poprzez wzięcie udziału w dokonaniu zabójstwa 40 mężczyzn najprawdopodobniej w dniu 12 listopada 1939 r. w Łodzi, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt. 1 Dekretu z 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy … ( Dz. U. z 1946 r. nr 69,poz.377 z późn. zm.).

W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż najprawdopodobniej w dniu 12 listopada 1939 r. doszło do zbiorowej egzekucji, podczas której rozstrzelano 40 mężczyzn, w większości przedstawicieli inteligencji. Szczątki ofiar odnaleziono podczas badań archeologiczno-ekshumacyjnych, prowadzonych na były wojskowym poligonie Łódź – Brus w maju ub.r.

Podczas prac ekshumacyjnych, przeprowadzanych w zbiorowej mogile, ujawniono szereg przedmiotów, w tym obrączki z wygrawerowanymi inicjałami, imionami oraz datami oraz portfele – jeden z monogramem LD lub ED, drugi z monogramem GB, a trzeci z monogramem A. Komunikat zawierający informacje o danych zawartych na obrączkach został opublikowany na stronach internetowych IPN w dniu 11.09.2008 r.

W toku śledztwa zdołano ustalić nazwiska czterech ofiar zbrodni.

W odniesieniu do pozostałych ofiar wytypowano nazwiska niżej wymienionych osób, które mogły zostać stracone przez okupanta w dniu 12 listopada 1939 r. Wśród nich znaleźli się:

1. Beller Alfred, ur. 12 XI 1890 r., adwokat,
2. Bernic Michał, ur. 30 XII 1911 r., prawnik,
3. Blauszyld Ignacy, ur. 12 II 1897 r.;
4. Bursiewicz Wacław, ur. 9 VII 1912 r., szewc,
5. Duszkiewicz Mieczysław, ur. 13 III 1888 r., kelner,
6. Dudkiewicz Edward, ur. 27 IX 1898 r., nauczyciel,
7. Grünfeld [vel Grinfeld] Alfred Abram, ur. 1 IX 1904 r., dziennikarz,
8. Kahan Israel, Abram, ur. 19 IX 1888 r., wydawca;
9. Kędzierski Władysław, ur. 20 V 1888 r., robotnik,
10. Kosiński Władysław, ur. 4 II 1895 r., robotnik,
11. Kowalski Kazimierz, ur. 16 X 1896 r., urzędnik państwowy,
12. Kubalak Roman, ur. 18 I 1889 r., urzędnik,
13. Kubasiewicz Stanisław, ur. 4 V 1885 r., robotnik,
14. Kulczyński Stefan, ur. 9 I 1891 [lub 1890] r., sekretarz Zarządu Miejskiego w Łodzi,
15. Lamprecht Heinrich [vel Henryk], ur. 13 VII 1901 r.;
16. Leske Antoni, ur. 13 IX 1893 r.;
17. Lewi Józef, ur. 13 (lub 19) IX 1897 r., urzędnik,
18. Lewiak Ignacy, ur. 5 XI 1904 r.;
19. Lipiński Lucjan, ur. 16 XI 1909 r., dziennikarz,
20. Lisiecki Wacław, ur. 24 VII 1888 r. nauczyciel,
21. Musielewicz Stanisław, ur. 2 XI 1901 r., k. 31;
22. Passierman Herszel, ur. 1 X 1898 r., dziennikarz,
23. Płociennik Stanisław, ur. 20 II 1897 r.;
24. Słoniowski Longin [vel Modest], ur. 5 VI 1888 r.,
25. Ugger [vel Uger] Szyja, ur. 15 VIII 1873 r., redaktor,
26. Weiss [vel Wejs] Antoni, ur. 9 V 1905 r.;
27. Westfal Szyja, ur. 15 VIII 1908 r.,
28. Wołoszczuk Tomasz [lub Feliks], ur. 22 I 1894 r., nauczyciel,
29. Nowak Stanisław, ur. 13 IV 1901 r., robotnik,
30. Zieliński Bronisław, ur. 9 VIII 1875 r., rymarz,
31. Gertner Jan Henryk, nauczyciel, zam. w Łodzi;
32. Kazperek (vel Kasperek) Adam, ur. 2 IV 1901 r.

Świadkowie powyższych zdarzeń, członkowie rodzin ofiar tej zbrodni oraz osoby posiadające istotne dla potrzeb śledztwa informacje proszone są o listowne, telefoniczne lub osobiste zgłoszenie się do siedziby tut. Komisji. Korespondencję prosimy kierować na adres:

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi,
90-440 Łódź ul. Piotrkowska 149 , tel/fax 0 - 42 637-78-47
(mail: komisja.lodz@ipn.gov.pl)

do góry