Nawigacja

Видання IPN укр

Akty oskarżenia

372. Akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi P.

372. Akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi P.

 

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 10 marca 2020 r. skierował do Sądu Rejonowego w Nisku, akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi P.

Prokurator zarzucił Kazimierzowi P. że w okresie od 6 sierpnia 1948 r. do 19 listopada 1948 r. w Nisku (woj. podkarpackie), będąc funkcjonariuszem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nisku, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami PUBP w Nisku, znęcał się psychiczne i fizyczne nad pozbawionym wolności działaczem niepodległościowym Aleksandrem P. dokonując wielokrotnych, długotrwałych przesłuchań o różnych porach, także nocą, na te same okoliczności, pozbawiając pokrzywdzonego snu i odpoczynku, wielokrotnie bijąc go po całym ciele pałkami i pięściami, aż do utraty przytomności oraz umieszczając w piwnicy, której podłoga była zalana wodą.

Prokurator zarzucił ponadto Kazimierzowi P., że w okresie od 6 sierpnia 1948 r. do 23 sierpnia 1948 r. bezprawnie pozbawił wolności Aleksandra P., przetrzymując go bez postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.

Aleksander P. był działaczem niepodległościowym. Należał do „NOW” do oddziału „Ojca Jana” gdzie był dowódcą drużyny i do oddziału „Wołyniaka”. Nosił pseudonim „Kula”, Uczestniczył w wielu głośnych i spektakularnych potyczkach zbrojnych, np. w największej bitwie partyzanckiej w Lasach Janowskich na Porytowym Wzgórzu w czerwcu 1944 r., a później w bitwie pod Kuryłówką z oddziałami NKWD - 6 maja 1945 r. Dnia 10 marca 1948 r. ujawnił się, oddając broń i amunicję. Mimo to w Referacie III PUBO w Nisku podjęto decyzję o jego zatrzymaniu. Referat ten zajmował się zwalczaniem działających jeszcze organizacji niepodległościowych.

Czyny zarzucone oskarżonemu w akcie oskarżenia zostały zakwalifikowane z art. 248 §2 kk i art. 246 kk w z art. 286 §1 kk w zw. z art. 36 kk z 1932 r. i w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, są one zagrożone karą pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 10 lat.

Sąd Rejonowy w Nisku w dniu 12 maja 2020 r. wydał postanowienie o umorzeniu postępowania ze względu na śmierć oskarżonego.

do góry