Nawigacja

Видання IPN укр

Akty oskarżenia

371. Akt oskarżenia przeciwko Józefowi W.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 21 lutego 2020 r. skierował do Sądu Rejonowego w Krośnie, akt oskarżenia przeciwko Józefowi W.

Prokurator zarzucił Józefowi W., że w okresie od 27 grudnia 1981 r. co najmniej do 1984 r. w Potoku i Krośnie woj. podkarpackiego, będąc funkcjonariuszem SB KWMO w Krośnie, a więc funkcjonariuszem państwa komunistycznego, prześladował Edwarda L. w celu zmuszenia go do zaniechania działalności w NSZZ „Solidarność” i wcześniejszego przejścia na emeryturę lub rentę.

Aby odizolować Edwarda L. od pozostałych pracowników zakładu pracy, znęcał się nad nim psychicznie, wielokrotnie grożąc pozbawieniem wolności poprzez ponowne osadzenie w zakładzie karnym, doprowadzenie do zwolnienia z pracy i nie otrzymania żadnej innej pracy w całym województwie krośnieńskim. Edward L. był wielokrotnie wzywany do gabinetu Józefa W., a gdy przeszedł – na skutek powyższych gróźb - na wcześniejszą emeryturę, także bardzo często nachodzony w domu przez oskarżonego, który przeszukiwał jego dom oraz drwił i szydził z pokrzywdzonego, nieustannie powtarzając, by nie brał udziału w żadnych  uroczystościach.

Edward L., mieszkaniec wsi Potok, pracownik Zakładu Urządzeń Naftowych w Krośnie, był założycielem NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy, później jego przewodniczącym oraz członkiem Zarządu Regionu. Dnia 12 grudnia 1981 r. aresztowano go i osadzono w zakładzie karnym w Uhercach. Wypuszczono go pod koniec grudnia i nakazano, aby zgłosił się do Józefa W., który z ramienia SB „opiekował się” jego zakładem pracy, co pokrzywdzony uczynił. Od tej pory rozpoczęły się prześladowania Edwarda L.

Czyny zarzucone oskarżonemu zostały zakwalifikowane z art. 184 § 1 kk z 1969 r., i w zw. z art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 z późniejszymi zmianami)

W dniu 25 października 2021 r. Sąd Rejonowy w Krośnie uznał Józefa W. za winnego dopuszczenia się czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia i wymierzył mu karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, zawieszając jej wykonanie na okres 2 lat oraz zasądził od skazanego pokrycie kosztów postępowania.

Apelację od powyższego wyroku złożył obrońca skazanego.

Sąd Okręgowy w Krośnie w dniu 2 lutego 2022 r. nie uwzględnił apelacji obrońcy i utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.

do góry