Nawigacja

Видання IPN укр

Akty oskarżenia

370. Akt oskarżenia przeciwko Leonardowi B.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 24 stycznia 2020 r. skierował do Sądu Rejonowego w Krośnie, akt oskarżenia przeciwko Leonardowi B.

Prokurator zarzucił Leonardowi B., że w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. r. w miejscowości Chorkówka woj. podkarpackie, będąc Komendantem Posterunku MO w Chorkówce, a więc funkcjonariuszem państwa komunistycznego, działając wspólnie z i w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim MO w Krośnie, jego zastępcą do spraw SB, Naczelnikiem Wydziału Śledczego i nieustalonymi co do liczby i tożsamości funkcjonariuszami MO, podczas i w związku z urzędowaniem, dopuścił się zbrodni komunistycznej pozbawiając wolności Franciszka T, mimo braku podstaw prawnych i faktycznych, ze względu na podejrzenie jego przynależności do NSZZ „Solidarność”. W trakcie zatrzymania użyto przemocy: Franciszek T. był wleczony za nogi po schodach, a później po podwórku, aż do samochodu, w niekompletnym stroju nocnym, bez butów, pomimo zimowych warunków atmosferycznych.

Prokurator oskarżył także Leonarda B. o użycie w trakcie tego aresztowania chemicznych środków obezwładniających wobec rodziny Franciszka T. – jego żony i dwóch nieletnich synów.

Ponadto w okresie późniejszym, w grudniu 1981 r. w Chorkówce Leonard B. groził Januszowi T., synowi aresztowanego, odpowiedzialnością karną za uszkodzenie lampy w samochodzie milicyjnym oraz zabójstwem ojca, w celu zmuszenia go  do podpisania oświadczenia, że nie widział, aby w trakcie zatrzymania Franciszka T. użyto siły wobec jego rodziny.

W 1982 r. w Chorkówce, Leonard B. używał także kilkukrotnie przemocy wobec Władysława T., drugiego syna Franciszka T. zatrzymując go i wsadzając siłą do samochodu oraz grożąc mu zatrzymaniem w areszcie i przesłuchaniami, w celu zmuszenia go do informowania o działalności ojca,.

Czyny zarzucone oskarżonemu zostały zakwalifikowane z art. 165 §2 kk i art. 160 § 1 kk oraz art. 246 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk oraz art. 167 § 1 kk z 1969 r., i w zw. z art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

do góry