Nawigacja

Видання IPN укр

Akty oskarżenia

369. Akt oskarżenia przeciwko Markowi K.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 19 grudnia 2019 r. skierował do Sądu Rejonowego w Brzozowie, akt oskarżenia przeciwko Markowi K

Prokurator zarzucił Markowi K., że w dniach 13 i 17 kwietnia 2018 r. w miejscowości Blizne, dopuścił się przestępstw polegających na dokonaniu wpisów na portalu internetowym „Twitter”, w których kwestionował istnienie niemieckich obozów koncentracyjnych i niemieckich obozów zagłady, na terenie Polski okupowanej przez Trzecią Rzeszę Niemiecką oraz nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych, czym publicznie i wbrew faktom zaprzeczał zbrodniom nazistowskim.

Czyny zarzucone oskarżonemu w akcie oskarżenia zostały zakwalifikowane z art. 55 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i art. 256 §1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 91 § 1 kk.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marek K. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, składając jednocześnie wniosek w przedmiocie dobrowolnego poddania się karze.       

Czyn zarzucony oskarżonemu jest zagrożony karą grzywny lub karą pozbawienia wolności do lat 3, a wyrok podawany jest do publicznej wiadomości.

W dniu 29 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Brzozowie uznał Marka K. za winnego dopuszczenia się czynów zarzuconych aktem oskarżenia i wymierzył mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, karę grzywny, dozór kuratora w okresie próby, zobowiązał skazanego do przeproszenia pokrzywdzonych, pokrycia opłat i kosztów sądowych oraz zarządził podanie wyroku do publicznej wiadomości.

 

do góry