Nawigacja

Akty oskarżenia

365. Akt oskarżenia przeciwko Leopoldowi R.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, w dniu 15 listopada 2019 r., skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Leopoldowi R..

Prokurator zarzucił Leopoldowi R., że w okresie od 3 stycznia 1952 r. do 27 lutego 1952 r. w Rzeszowie, działając jako oficer śledczy - funkcjonariusz Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami WUBP, dopuścił się, podczas i w związku z urzędowaniem, zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, albowiem przekraczając swą władzę, w celu wymuszenia na Stanisławie W. – pozbawionym wolności i przetrzymywanym w areszcie WUBP - złożenia określonych wyjaśnień i przyznania się do popełnienia zarzucanych mu czynów, znęcał się nad nim, dokonując wielokrotnych nocnych przesłuchań, trzymając go w specjalnym, nieoświetlonym i zawilgoconym pomieszczeniu, zwanym ciemnicą, niejednokrotnie w zimnej wodzie, pozbawiając snu, odpoczynku i wielokrotnie bijąc, kopiąc po całym ciele oraz zmuszając do siedzenia na nóżce odwróconego taboretu.

Czyny zarzucone oskarżonemu w akcie oskarżenia zostały zakwalifikowane z  art. 286 § 1 i art. 246 kk z w zw z art. 36 kk z 1932 roku w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18.12.1998 roku o  IPN – KŚZpNP.

do góry