Nawigacja

Akty oskarżenia

364. Akt oskarżenia przeciwko Jerzemu P. i Andrzejowi S.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach w dniu 19 lipca 2019 r., skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Jerzemu P. i Andrzejowi W.

Prokurator zarzucił Jerzemu P., że w okresie od 11 marca 1983 r. do 15 czerwca 1983 r. w Katowicach, będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego – funkcjonariuszem Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Katowicach, w stopniu podporucznika - działając w celu osiągnięcia korzyści osobistej, dopuścił się zbrodni komunistycznej, polegającej na poświadczaniu nieprawdy w dokumentach mających wykazać, iż Stanisław G. był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Marian” nr ewidencyjny 51055, podczas gdy taka sytuacja nie miała miejsca.

Prokurator zarzucił Andrzejowi S., że w okresie od 30 sierpnia 1983 r. do 11 grudnia 1984 r. w Katowicach, będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego – funkcjonariuszem Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa WUSW w Katowicach, w stopniu podporucznika - działając w celu osiągnięcia korzyści osobistej, dopuścił się zbrodni komunistycznej, polegającej na poświadczaniu nieprawdy w szeregu dokumentach mających wykazać, iż Stanisław G. był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Marian” nr ewidencyjny 51055, podczas gdy taka sytuacja nie miała miejsca.

Śledztwo w sprawie działalności oskarżonych zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia, które złożył ksiądz Stanisław G., który w materiałach archiwalnych IPN natrafił na materiały byłej Służby Bezpieczeństwa wskazujące na to, że w latach 1983-1989 miał on być tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie „Marian”. Stanisław G. powiedział że wprawdzie we wrześniu 1982 r. dwukrotnie odwiedził go funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa i prowadził z nim rozmowy na tematy związane z kościołem, ale nie proponował mu współpracy. O tych rozmowach ksiądz Stanisław G, poinformował Kurię Diecezjalną w Katowicach. Potem nie miał już kontaktów z przedstawicielami Służby Bezpieczeństwa.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wyklucza prawdopodobieństwo, że ksiądz Stanisław G. faktycznie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, wobec czego w stosunku do Jerzego P. i Andrzeja W. skierowano akt oskarżenia.

Czyny zarzucone oskarżonemu w akcie oskarżenia zostały zakwalifikowane z art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 12 kk i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032).

Dnia 20 lutego 2020 r., Sąd Rejonowy w Katowicach uniewinnił oskarżonych od zarzucanych im czynów. Prokurator złożył apelację od wyroku.

W dniu 7 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach uchylił wyrok Sądu Rejonowego i umorzył postępowanie karne wobec przedawnienia karalności czynów popełnionych przez oskarżonych.

do góry