Nawigacja

Akty oskarżenia

362. Akt oskarżenia przeciwko Zdzisławowi B. i Wiktorowi D.

W dniu 24 czerwca 2019 r. prokurator Oddziałowej Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie skierował do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze akt oskarżenia przeciwko byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej MO w Jeleniej Górze Zdzisławowi B. i Wiktorowi D.

Prokurator zarzucił oskarżonym, przekroczenie uprawnień służbowych, polegające na znęcaniu się nad zatrzymanym i doprowadzanym na rozmowy ostrzegawcze, działaczu NSZZ Solidarność w Jeleniej Górze, przewodniczącym Komisji Zakładowej w tamtejszej Fabryce Narządzi – Kazimierzu M.

Pokrzywdzonemu grożono pozbawieniem życia jego i członków jego rodziny. Wbrew wcześniejszym odmowom, zmuszono go także do podjęcia współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa w charakterze tajnego współpracownika. Stosowane w tym celu opisane wyżej i inne działania nękające doprowadziły Kazimierza M. do targnięcie się w dniu 28 października 1982 r. ma własne życie.

Czyny zarzucone oskarżonym zostały opisane w art. 231 § 1 kk i 207 § 3 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155 poz. 1016) i zagrożone są karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

 

do góry