Nawigacja

Akty oskarżenia

360. Akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi P., Waldemarowi O., Pawłowi N.

W dniu 25 stycznia 2019 r. prokurator Oddziałowej Komisji w Warszawie skierował do Sądu Rejonowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłemu Naczelnikowi Wydziału I Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Grzegorzowi P. oraz Waldemarowi O. i Pawłowi N. – byłym funkcjonariuszom Wydziału I Departamentu IV MSW.

Prokurator zarzucił oskarżonym udział w tworzeniu przeciwko Jerzemu Popiełuszce fałszywych dowodów, w celu skierowania przeciwko niemu ścigania o przestępstwo. Grzegorz P. jako Naczelnik Wydziału I Departamentu IV MSW kierował akcją podrzucenia do mieszkania ks. Jerzego Popiełuszki, przez Pawła N. oraz Waldemara O.  amunicji, materiałów wybuchowych, ulotek i wydawnictw, które następnie zostały ujawnione w trakcie przeszukania przeprowadzonego w tym mieszkaniu, w dniu 12 grudnia 1983 r.

Czyny popełnione przez oskarżonych zostały opisane w art. 18 § 1 kk w zw. z art. 235 kk w zb. z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155 poz. 1016).

Dnia 30 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, uznał że czyny zarzucane oskarżonym nie stanowią zbrodni przeciwko ludzkości i umorzył postępowania karne ze względu na przedawnienie karalności (art. 17 § 1 pkt. 5 kpk).

Prokurator Oddziałowej Komisji złożył zażalenie na powyższe postanowienie w dniu  6 listopada 2019 r.

 

do góry