Nawigacja

Akty oskarżenia

355. Akt oskarżenia przeciwko Bolesławowi N i Marianowi B.

W dniu 27 czerwca 2018 r. prokurator Oddziałowej Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie skierował do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu akt oskarżenia przeciwko byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Tarnobrzegu - Bolesławowi N. oraz jego zastępcy-  Marianowi B., zarzucając im dopuszczenie się w okresie od 12 grudnia 1981 r. do 16 grudnia 1981 r. w Tarnobrzegu, podczas i w związku z urzędowaniem, ciągu przestępstw, będących zbrodniami komunistycznymi i jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości.

Zbrodnie te polegały na przekroczeniu przez Bolesława N. i Mariana B.  swoich uprawnień na szkodę interesu publicznego i prywatnego poprzez pozbawienie wolności 85 osób, mimo braku podstaw prawnych i faktycznych do ich zatrzymania, poprzez wydanie nakazów ich zatrzymania i doprowadzenia oraz decyzji o ich internowaniu i osadzeniu w ośrodkach odosobnienia, w których powoływano się na nieistniejący i nieobowiązujący dekret z 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego.

Bolesław N. i Marian B. w całości nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i skorzystali  z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Czyny zarzucone oskarżonym w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 189 § 2 kk w zbiegu z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575)

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą od 3 miesięcy do 10 lat pozbawienia wolności.

W dniu 18 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu umorzył postępowanie karne wobec Bolesława N. ze względu na śmierć oskarżonego.

W dniu 5 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu uznał Mariana B. za winnego dopuszczenia się czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia i skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby wynoszący trzy lata. Ponadto zobowiązał oskarżanego do przeproszenia wszystkich pokrzywdzonych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na własny koszt w Tygodniku Nadwiślańskim. Sąd zasądził także od Mariana B. poniesienie części kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa.

do góry