Nawigacja

Akty oskarżenia

354. Akt oskarżenia przeciwko Janowi W.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, w dniu 14 czerwca 2018 roku, skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ, akt oskarżenia przeciwko Janowi W., oskarżając go o to, że w okresie od 19 stycznia 1999 r. do 2 czerwca 2017 r., w Warszawie, nie będąc do tego uprawnionym ukrywał wymienione w akcie oskarżenia dokumenty zawierające informacje z zakresu działania Instytutu Pamięci Narodowej i podlegające przekazaniu do zasobu Archiwum IPN na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP.

 

Jan W. był funkcjonariuszem Departamentu IV MSW. Podczas pracy w tej instytucji wyniósł on zdjęcia i dokumenty, które powinny znajdować się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej.

Departament w którym pracował oskarżony zajmował się pracą operacyjną skierowaną przeciwko duchownym i strukturom organizacyjnym Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań i związków wyznaniowych. Po reorganizacji w 1984 r. Departament IV MSW został przemianowany na Wydział II zajmujący się rozpracowaniem duchownych tylko Kościoła Katolickiego.

W połowie 2017 r. Jan W. zjawił się w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie poinformował pracownika o chęci przekazania do zasobu archiwalnego IPN dokumentów, które wyniósł z Departamentu IV MSW, chcąc chronić osoby duchowne, których te dokumenty dotyczą. Oskarżony uważał, że jego zachowanie, mające na celu ochronę osób duchownych przed działalnością SB, będzie brane pod uwagę przez organy, które odpowiadają za wysokość jego świadczeń emerytalnych.

Jan W. został skontaktowany z właściwymi pracownikami Archiwum IPN. W trakcie rozmowy z nimi, w czasie której oskarżony przekazał wspomniane dokumenty, Jan W. twierdził, że nie posiada innych dokumentów podlegających przekazaniu do IPN.

Po potwierdzeniu autentyczności otrzymanych dokumentów, pracownik archiwum IPN złożył w Oddziałowej Komisji zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na podstawie, którego zostało wszczęte śledztwo. W ramach śledztwa, w domu oskarżonego oraz jego dorosłych dzieci dokonano przeszukania, w wyniku którego odnaleziono kolejne dokumenty podlegające przekazaniu. W związku z powyższym skierowano niniejszy akt oskarżenia.

Czyny zarzucone oskarżonemu zostały opisane w art. 54 ust. 1 ustawy o IPN-KŚZpNP.

Postanowieniem z dnia 5 września 2018 r. Sąd Rejonowy umorzył postępowanie karne na podstawie art. 17 § 1 pkt. 3 kpk w zw. z art. 1 § 2 kk, uznając iż społeczna szkodliwość czynu jest znikoma.

W dniu 19 września 2018 r. prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie zażalenie na powyższe postanowienie Sądu.

do góry