Nawigacja

Akty oskarżenia

339. Akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi P.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku w dniu 21 grudnia 2016 r., skierował do Sądu Rejonowego w Toruniu akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi P. (byłemu funkcjonariuszowi SB Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Toruniu).

Prokurator zarzucił Zbigniewowi P. że w okresie od 19 stycznia 1999 r. do 9 września 2006 r. w Toruniu, będąc w posiadaniu „zdjęć operacyjnych” wytworzonych w maju 1982 r. przez Wojewódzkie i Miejskie Służby Bezpieczeństwa w Toruniu, przedstawiających grupę osób protestujących w otoczeniu funkcjonariuszy oraz grupę osób zatrzymanych i samochody ZOMO, uchylał się od przekazania tych dokumentów archiwalnych wytworzonych przez organy bezpieczeństwa państwa, Instytutowi Pamięci Narodowej.

Czyny zarzucone oskarżonym w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

W dniu 14 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Toruniu uznał oskarżonego winnym popełnienia zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów i wymierzył karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając je wykonanie na okres 2 lat próby. Sąd wymierzył także oskarżonemu karę grzywny w wymiarze 1000 zł.

Apelację od wyroku Sądu Rejonowego wnieśli obrońcy Zbigniewa P. W dniu 9 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Toruniu rozpatrzył apelacje obrońców i utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

do góry